Foto: Ocskay Mark / Shutterstock

Så många vill stoppa äldre förare från att köra bil

Flera länder har obligatoriska hälsokontroller för äldre bilförare. Och många efterlyser samma sak i Sverige. En ny undersökning visar att sju av tio vill att det införs kontroller när bilförarna blir äldre.

Det är bilförmedlaren Kvd som med hjälp av undersökningsföretaget Sifo frågat en representativ del av det svenska folket om de vill att det införs obligatoriska hälsokontroller för äldre förare.

Och trots att statistik från försäkringsbolagen visar att 75-åringar är de som vållar minst antal olyckor i trafiken vill en majoritet se kontroller för äldre förare.

Redan för två år sedan presenterade Transportstyrelsen en rapport där slutsatsen var att det saknas fakta för att hälsokontroller skulle ha en positiv effekt på trafiksäkerheten. Transportstyrelsen ansåg att frågan behövde utredas vidare.

LÄS OCKSÅ: Nio av tio vill ha krav på synkontroll för att behålla körkort 

En majoritet vill se hälsokontroller för äldre förare. Foto: JPC-PROD / Shutterstock

Kvinnor positiva till kontroller

Sverige är också ett av få länder i EU som saknar obligatoriska hälsokontroller från och med en viss ålder.

Nu visar en ny undersökning från Sifo att 68 procent tycker att hälsokontroller bör införas medan bara var fjärde tillfrågad, 26 procent, anser att dagens praxis, där läkarna har en skyldighet att anmäla den som har körkort men som är medicinskt olämplig att köra bil.

– De flesta äldre är utmärka förare. Generellt blir man en bättre bilförare med åldern på grund av ökad erfarenhet och ökad självkännedom, men det finns statistik som visar att olycksrisken ökar igen efter 75-80 års ålder. Försämrad kognitiv förmåga leder till att dessa förare kan få problem i trafiksituationer med mycket information som kräver snabba beslut, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Så tufft är det att klara körkortet i andra länder

Gräns på 70 år

Men om kontroller införs kan det betyda att flera äldre slutar att köra bil då de anser att kontrollerna är för krångliga.

– Obligatoriska periodiska hälsokontroller skulle sannolikt bli mycket resurskrävande. Risken finns också att en del äldre skulle sluta köra bil enbart för att de skulle uppleva tvånget som besvärligt. Det vore trist eftersom vi vet hur viktig bilen är för många äldres möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv. Samtidigt har vi en nollvision om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken och ska vi klara det krävs fler skarpa åtgärder. Detta är ingen lätt fråga, fortsätter Daniel Odsberg.

Det är gruppen 35-55-åringar som är allra mest positiva till hälsokontroller. 70 procent av de tillfrågade kvinnorna gillade kontroller. Lägst stöd har förslaget inte oväntat i åldersgruppen 56-79 år. I flera EU-länder finns det en gräns vid 70 eller 75 år då hälsokontroller införs och där förare som inte är lämpliga att köra bil kan förlora sitt körkort.