Så ser Sveriges nya registreringsskylt ut!

Efter flera år av förslag och diskussioner har nu Transportstyrelsen kommit fram till ett beslut. Så här ser svenska registreringsskyltar ut i framtiden.

Tiden började bli allt mer knapp med tanke på att dagens utformning av registreringsskyltar bara håller sex, sju år ytterligare. Därefter kan inte fler nya registreringsnummer utfärdas eftersom alla möjliga bokstavs- och sifferkombinationer då är upptagna.

De senaste åren har problematiken lyfts upp, inte minst här på teknikensvarld.se, och förslagen, både officiella och inofficiella, har varit många. Ett av förslagen innebar att utöka antalet tecken till sju, men Transportstyrelsen såg inte det som en lösning eftersom det skulle kosta för mycket i form av systemändringar samt att skyltar av mindre storlek på grund av brist på utrymme inte klarar sju tecken.

Att byta ut alla befintliga registreringsskyltar för att införa ett helt nytt teckensystem har inte heller varit aktuellt, även om det har varit uppe för diskussion. Kostnaden skulle bli för hög, inte minst för landets fordonsägare som skulle få punga ut med omkring 1,5 miljarder kronor för att byta till nya skyltar.

1972 gjorde man just det, bytte system med helt nya skyltar, men då var antalet fordon i Sverige betydligt färre än i dag.

Men nu har Transportstyrelsen kommit fram till ett beslut som ska lösa bristen på teckenkombinationer. Den statliga förvaltningsmyndigheten har valt att införa ett system där sista siffran kan ersättas med en bokstav (likt bilden ovan).

Beslutet togs med hänsyn till följande punkter:

Den nationella identiteten ska framgå tydligt (det ska med lätthet gå att identifiera ett fordon som svenskt).

Det ska vara lätt att avläsa och memorera registreringsnumret.

Risken att förväxla bokstäver och siffror ska vara minimerad.

Tillräckligt många nummerkombinationer ska bli tillgängliga så att de räcker under överskådlig framtid (minst 30 år).

Man i det längsta undviker att det skapas många olämpliga eller stötande ordkombinationer.

Förslaget ska ha en så liten samhällsekonomisk påverkan som möjligt.

För att Transportstyrelsens beslut ska kunna bli verklighet måste det till en ändring i förordningen om vägtrafikregister (2001:650). Ett önskemål om ändring har nyligen lämnats in till regeringen.

– En ändring måste till för att vi ska kunna tilldela registreringsnummer även i framtiden. Vi ser det som angeläget att den kommer på plats redan nu då både vi och andra användare av vägtrafikregistret behöver lång tid på sig att anpassa sina IT-system, säger Anders Larsson, direktör för transportregisteravdelningen på Transportstyrelsen.

Registreringsskylten med den nya teckenkombinationen innebär att alla befintliga skyltar på fordon i Sverige behålls. Det enda som sker är att nya skyltar tillkommer.

Vad tycker du om den nya registreringsskylten för svenska fordon?