bilsaljmars

Saab rasar i nybilsförsäljningen

Saabs försäljning minskade i mars med 19 procent jämfört med samma månad året. Det innebär att både VW och Toyota sålde fler bilar. Volvo var även i mars fullständigt ohotad etta.

Försäljningssiffrorna för Saab under mars månad ser inte bra ut. 

– Vi säljer bra på en fortsatt stark marknad, konstaterar Bengt Nilemo, vd för Saab Sverige.

Men det är inte riktigt sant. Saab registrerade 2 177 bilar under månaden. Det är minskning med 499 bilar jämfört med samma månad förra året. VW registrerade 2 373 bilar, Toyota 2 394 och Volvo 4 947 bilar. En föga imponerande fjärdeplats borde oroa Saab. Men i stället blickar man framåt.

– Den nu beslutade miljöbilsrabatten för privatkunder ser vi som mycket positiv och vi förväntar oss fortsatta framgångar med både Saab 9-5 och den i dagarna lanserade Saab 9-3 BioPower, säger Bengt Nilemo.

Totalt registrerades 27 477 nya personbilar i mars. Det är en ökning med 7,5 procent jämfört med mars 2006. Hittills i år har registreringarna ökat med 11,7 procent.

Av dessa fordon var 13,1 procent miljöbilar, i mars 2006 var miljöbilsandelsen 15 procent. Denna siffra förväntas öka och Bertil Moldén, vd för Bil Sweden är lika positiv till den nya premien som Saabs vd. 

– Regeringens besked om införande av en miljöbilspremie på 10 000 kronor för privatpersoner som köper ny miljöbil är efterlängtat och undanröjer den osäkerhet och avvaktan som funnits hos bilköparna, säger Bertil Moldén.

Andelen dieselbilar av de totala nybilsregistreringarna var 28,1 procent i mars (17 procent i mars 2006) men sett hittills i år står dieseldrivna fordon för 29,6 procent av försäljningen.

– En ökad dieselandel är ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Vi ser nu en utveckling där koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskar kraftigt som en följd av ökad dieselandel samt fler alternativbränsle- och hybridbilar, säger Bertil Moldén.