Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Matis75 / Shutterstock

Säkerheten i bilar försämrad för äldre personer

Våra bilar blir allt säkrare. Men det är fortfarande stor skillnad på hur väl skyddade kvinnor är jämfört med män vid en krock. Krocksäkerheten för äldre har också halkat efter i nya bilar.

Krocksäkerheten har förbättrats avsevärt i bilar sedan 1980-talet. Siffror från försäkringsbolaget Folksam, som studerat totalt 177 234 verkliga olyckor på svenska vägar, visar att risken att omkomma har minskat med upp till 70 procent och risken att skadas allvarligt har minskat med 50 procent. Jämförelsen gäller under åren 1994 och 2019.

Men trots förbättringarna är det fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor löper hela 44 procents högre risk att få en skada som leder till invaliditet jämfört med män. Kvinnor råkar bland annat i högre utsträckning än män ut för nackskador.

LISTA: Säkraste familjebilarna – 159 modeller 

Nackskador vanliga för kvinnor

– Trots en stor för bättring så ser vi att kvinnor generellt har en högre skaderisk för alla typer av skador förutom för dödande skador. Samtidigt är riskminskningen för kvinnor vad gäller svåra och dödande skador större än för män. Men eftersom män har ett bättre utgångsläge från början löper de fortfarande mindre risk för att skadas allvarligt, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam, i ett pressmeddelande.

Säkerheten har blivit bättre för både kvinnor och män men lite överraskande gäller det inte för äldre jämfört med yngre. När Folksam jämför olyckor med bilmodeller som lanserades mellan 2010 och 2019 med bilar från åren 2000 och 2009 har risken för svåra skador ökat för personer över 50 år. Under samma period har risken minskat för yngre.

LARM: Livsfarlig last i skåpbilar

Risk att fler äldre skadas

– Det här visar på att moderna bilar har optimerats för yngre personer under 50 år. Bilfabrikanter måste ta större hänsyn till skillnader i fråga om både ålder och kön vid utveckling av bilens skyddssystem för att det ska bli med jämlikt. En utgångspunkt borde vara att alla åkande oavsett ålder och kön ska skyddas lika bra. Med tanke på den åldrande befolkningen kommer antalet äldre bilåkande att öka i framtiden och om inget görs kommer antalet skadade äldre öka ännu mer i framtiden, säger Anders Kullgren.

I Sverige köps de flesta nya bilar av personer som är äldre än 50 år vilket gör det svårare att förstå tillverkarnas prioriteringar. 

De största förbättringarna i bilar har skett för skador på huvud, bröst, buk och ben. De förbättringarna gäller oavsett kön och ålder. Men skador på nacke, bröstrygg, ländrygg och arm är lika vanliga som tidigare. 

Bland de nyheter som ännu inte syns i statistiken finns krockkuddar mellan förare och passagerare i framsätet.