Foto: Holger Ellgaard

Salt inbyggt i asfalten – inget för Sverige

Att få isfria vägar med hjälp av att salt inbyggt i asfalten kommer inte att bli verklighet i Sverige, här är anledningen.

Forskare vid ett turkiskt universitet presenterade nyligen ett förslag som i teorin skulle göra saltbilar överflödiga. Genom att i asfaltens bitumen blanda in en saltlösning skulle vägarna hållas isfria utan att så kallade saltbilar skulle behöva rycka ut.

Några av fördelarna är att saltet verkar direkt och att det inte sköljs bort vid avrinning, eller stänker bort när fordon passerar. Stora nackdelar med lösningen är dock att saltet jämt finns där, även på sommaren när behovet av att salta vägarna icke existerar. Plus att bilarna troligen skulle drabbas hårt då saltet är mycket korrosivt.

Idén med att bygga in salt i vägbanan är dock inte någon nyhet då det redan i slutet på 1970-talet utfördes tester med denna typ av lösningar. Produkten hette då Verglimit och testades under en längre tid på en sträcka i Illinois, USA. Enligt slutrapporten daterad 1989 rapporterades ”testsektionen har lidit av svår sprickbildning och gav liten, eller ingen avisning”.

Sedan dess har diskussionen om användandet av metoden återkommit med tioårsintervaller, men enligt Trafikverket kvarstår hållpunkten att det inte är aktuellt att använda metoden.

– Saltningstekniken har utvecklats oerhört mycket de senaste trettio åren. I början användes stora saltkorn som fyllde sin funktion, sedan dess har vi dock effektiviserat metoden och nu använder vi till större delen saltlösningar och kan med hjälp av att datorsyra spridningsmönster skräddarsy saltningen efter behov, säger Dan Eriksson på Trafikverket till Teknikens Värld.

Salt används i dagsläget på omkring tjugo procent av vägnätet, på de allra mest trafikerade vägarna, och det arbetas kontinuerligt med att minska saltanvändningen. Så salt inbyggt i vägbanan är alltså ingen vi kommer att få se på svenska vägar i framtiden.