Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080527-vajervägar-100-km/h
080527-vajervägar-100-km/h
080527-vajervägar-100-km/h
080527-vajervägar-100-km/h

Sänkt fart till 100 km/h på vajervägar

Sedan 2+1-vägar, så kallade vajervägar, introducerades har olyckorna på sträckor med hastighetsbegränsningen 110 km/h ökat. Därför genomför nu Vägverket, med början i höst, en sänkning av dessa till 100 km/h. Samtidigt höjs sträckorna med 90 km/h till 100 km/h.

För tio år sedan påbörjades omvandlingen av vägar med mötande trafik till att bli 2+1-vägar – mötesfria vägar med vajerräcke i mitten. I dag täcker denna vägtyp drygt 1 700 kilometer av det svenska vägnätet. Statistiken visar att dödsolyckorna på dessa vägar under åren har minskat med 75-80 procent. Samtidigt har olyckorna med allvarligt skadade minskat med 55 procent. De glädjande siffrorna kan man tacka 2+1-vägarna med hastighetsbegränsningen satt till 90 km/h.

På samma vägtyp med 110 km/h som maxfart har olyckorna i stället ökat. Det beror till stor del på att vägarna har blivit smalare och saknar väggren.

– Den vanligaste olyckan är att föraren tappar kontrollen över sitt fordon och kör in i räcket. Den näst vanligaste är att man kör av vägen och ut i terrängen, säger Torsten Bergh på Vägverket.

Därför kommer Vägverket, med början i höst, att sänka hastigheten på 110-vägar med vajerräcke. Samtidigt har man valt att, enligt SR Ekot, höja 90-vägarnas hastighetsbegränsning till densamma, det vill säga 100 km/h. De vill helt enkelt förenkla för oss bilister genom att bara ha en rådande hastighet.

Vägverket har gjort en avvägning mellan behoven av framkomlighet och trafiksäkerhet, därför föll det gemensamma valet på 100 km/h och inte 90 km/h.

Vägverket är i full gång att implementera de nya hastighetsgränserna, det så kallade tiostegssystemet, över hela landet och kommer att stå klart under nästa år. Läs mer om detta via länken nedan.

Läs mer