070420_trafik
070420_trafik

Se upp: många fartkontroller nästa vecka

Polisen kraftsamlar mot fartsyndarna från den 23 april och en vecka framåt.

Under den så kallade ”Hastighetsveckan” kommer övervakningen att skärpas ute på vägarna. Förutom fler poliser med laserinstrument och samtliga 700 kameraskåp aktiverade, påbörjas en informationskampanj med samma syfte: Att sänka hastigheterna och därmed rädda liv.

– Får vi alla att hålla hastighetsgränserna på våra vägar, kan 100-150 liv om året räddas. Alla faror kan inte byggas bort. Därför handlar det också om vårt eget beteende i trafiken, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Den enskilde föraren ska på ett skämtsamt sätt uppmärksammas med affischer och flyers i kollektivtrafiken samt kampanjer i radio och på internet.

”Hastighetsveckan” sägs också ge en positiv effekt i minskade koldioxidutsläpp. Överskrids hastighetsgränsen i genomsnitt med 10 km/h på en 90-väg betyder det att bilen drar 0,1 liter mer bränsle per mil. Om alla förare höll hastigheten, skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 700 000 ton per år, enligt Vägverket.