Foto: Mercedes-Benz

Sista biten av Hitlers autobahn försvinner

Den sista orörda sträckan av autobahn har blivit så dålig och trasig att den måste renoveras. Sträckan mellan Berlin och polska Stettin är den sista återstående biten av autobahn som har stått orörd sedan andra världskriget.

Den fyra kilometer långa sträckan av A11 som sammanlänkar Berlin med den polska staden Stettin är den sista orenoverade delen av Hitlers ursprungliga ”Reichsautobahn” och nu får man skynda sig om man vill uppleva historiens vingslag på autobahn en sista gång.

 Allmänheten har fått nog av den beryktat undermåliga motorvägssträckan vars betongplattor har spruckit och skapat stora hål och ojämnheter i vägbanan. Nu uppges myndigheterna ha lyssnat och beslutat att vägavsnittet ska genomgå en totalrenovering.

 Den omdiskuterade autobahnsträckan är belagd med 25 meter långa betongplattor som på senare år har börjat spricka kraftigt till följd av ökad tung trafik.

 –Vägbanans tillstånd är verkligen outhärdligt, alla kör mycket försiktigt. De flesta kör till och med bara i vänster körfält eftersom det högra är för trasigt. Kanske borde UNESCO göra ett världsarv av vägen, säger Frank Gotzmann, borgmästare i den närliggande staden Gartz till Welt am Sonntag.

 Renoveringen av vägsträckan som är nästan 80 år gammal planeras att börja 2015, förutsatt att finansieringen säkras. Längs med A11 finns även fem broar som står kvar sedan 1930-talet och är i stort behov av reparation.