Självkörande bilar kränker den personliga integriteten

En lag om hur självkörande bilar ska få framföras i Sverige måste snart vara på plats och en utredning om hur lag bör utformas har presenterats för regeringen. Nu sågar Datainspektionen utredningen då de anser att bilarnas insamling av personuppgifter är känslig och därför måste utredas mer.

Det behövs få till en lagförändring för att självkörande bilar ska få framföras på svenska vägar. En sådan lagändring är förmodligen på gång inom kort, men den har redan stött på patrull i form av Datainspektionen, något som kan sätta käppar i hjulen för biltillverkare som Volvo som väldigt snart måste få ut testflottor med självkörande bilar på vägarna.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, lämnade till regeringen i våras in en utredning för hur en sådan lagändring skulle kunna se ut och med ett förslag på när den eventuellt skulle kunna träda i kraft, nämligen den 1 maj 2017.

Datainspektionen har nu granskat utredningen och sågar den utifrån ett integritetsperspektiv. De opponerar sig mot de autonoma (självkörande) bilarnas olika sensorer, exempelvis kameror och mikrofoner, och insamlingen av personuppgifter genom dessa.

I sitt utlåtande skriver Datainspektionen följande:

Förslagen i delbetänkandet innebär en omfattande insamling och bearbetning av integritetskänsligt bildmaterial från kameraövervakning samt material som troligtvis innehåller personuppgifter från andra typer av sensorer.

– Självkörande fordon är utrustade med kameror, radar, mikrofoner, gps och en rad andra sensorer som samlar in mängder med uppgifter som kan vara direkta eller indirekta personuppgifter om personer i eller utanför fordonet. Utredningen har inte tillräckligt utrett vilka sensoruppgifter som är personuppgifter och hur dessa uppgifter ska hanteras och skyddas, säger Datainspektionens jurist Malin Ricknäs och fortsätter:

– Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehålla en noggrann analys som visar att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Här har utredningen brustit.

Lagförslaget som räcktes över till infrastrukturminister Anna Johansson innehöll bland annat ett yrkande på att bilder på passagerare som inte är med i försöksverksamheten (när självkörande bilar testar på bred front inom kort, reds anm) och personer utanför fordonen ska avidentifieras innan lagring. Datainspektionen vill dock se tydligare riktlinjer för hur och när avidentifieringen sker.

Datainspektionen säger dessutom blankt nej till att självkörande fordon ska få vara utrustade med mikrofoner med ljudupptagning inifrån fordonen.

– Ljudupptagning i fordonen är ett så pass omfattande intrång i den personliga integriteten hos de personer som befinner sig i fordonen att det inte bör tillåtas på det sätt som utredaren föreslår, säger Malin Ricknäs.