Sju av tio vägarbetsplatser i landet bedöms trafikfarliga

Trafikverket har kontrollerat en rad trafikarbetsplatser och över sjuttio procent blir underkända, kan innebära fara för trafikanter och arbetare.

Hittills i år har Trafikverket kontrollerat drygt 700 vägarbeten runt om i landet och mer än sjuttio procent av dem fick underkänt på grund av brister i trafiksäkerheten. Det kan bland annat handla om outbildad personal, varningsskyltar och stötdämpande skydd som saknas, fordon utan varningsljus och missvisande skyltar som kan förvirra trafikanter.

– Man ser folk som inte har kunskapen, ingen utbildning och inga varselkläder, då blir man helt förstörd. 17 år har jag hållit på med detta och det blir inte bättre, tyvärr, säger Sören Carlsson, kontrollant på Trafikverket i Jönköping till Sveriges Radio.

En av landets största entreprenörer är NCC Roads som erkänner att det finns problem.

– Vi vet att vi har arbetsplatser där det brister och det jobbar vi aktivt med och oftast är det ett attitydproblem hos våra medarbetare. Det är vi medvetna om, och det jobbar vi mycket med. Vi ser att det blir bättre och bättre, säger Birgitta Norberg, kommunikatör på NCC Roads.

Några av huvudorsakerna till bristerna sägs vara högt arbetstempo och bristande kunskap. Trafikverket ska nu bli hårdare och ansvariga arbetare ska genomgå ett prov samtidigt som vitesbeloppen för de som inte sköter sig höjs. Enligt Mattias Wigert, trafikchef på Trafikverket i Jönköping, tittar de på att införa ett procentuellt vitesbelopp baserat på kontraktets värde för att det ska bli mer kännbart för entreprenörerna.