Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Skyfallsväg byggd i Karlstad

Översvämmade gator som följd av omfattande regnoväder blir allt vanligare, nu kommer den klimatanpassade vägen.

Mer nederbörd ofta i form av skyfall på grund av klimatförändringar är något som vi kan vänta oss mer av i framtiden, enligt Klimatanpassningsportalen. När dagvattensystemen sedan inte kan hantera de stora vattenmassorna orsakas översvämningar. Morgondagens väg som kan råda bot på problemet har nu byggts – i värmländska Karlstad.

Vägens lutning börjar redan ute vid gång- och cykelbanorna.Vägens lutning börjar redan ute vid gång- och cykelbanorna.Vägens lutning börjar redan ute vid gång- och cykelbanorna.
Vägens lutning börjar redan ute vid gång- och cykelbanorna.

Sågverksgatan i Karlstad byggdes under 1960-talet och dess VA-ledningar var i stort behov av att förnyas. När gatan skulle byggas om valde man ett nytt grepp – att klimatkompensera den översvämningsdrabbade vägen.

Till skillnad från vanliga vägar är vägbanan här v-formad och lutar in mot mittlinjen. Hela gatan lutar sedan mot en låg punkt där vattnet så småningom leds ut i Klarälven.

Principen är fördelaktig i områden med många hårda ytor, som tätorter och som i fallet Sågverksgatan, industriområden. Nackdelarna är att vattenmassorna kan bli stora i gatans lägsta punkt samt att vatten i gatans mittpunkt kan frysa och försvåra vinterunderhåll.

I fallet Sågverksgatan kostade ombyggnationen 18 miljoner kronor, av vilka 500 000 kronor var merkostnad för att bygga vägen enligt den nya principen. Karlstads kommun kan tänka sig att bygga fler skyfallsvägar på andra platser i staden om det visar sig att det ombyggda vägavsnittet fungerar.