Citroën DS Foto: Patrik Lindgren

Slarv med blinkers retar mest i trafiken

Vad retar du dig på mest hos andra bilister i trafiken? Enligt försäkringsbolaget Ifs nyligen genomförda undersökning är det bilister som inte använder blinkers som får oss mest förbannade.

Det finns mycket som retar en i trafiken, och det känns som att det blir allt mer för varje dag som går. Åtminstone är det så i stockholmstrafiken som bara under de knappa fem år jag har bott här visat upp en tydlig försämring hos stockholmsbilisterna att följa regler och lagar i trafiken. Kanske är det den allt mer påträngande trängseln i kombination med att allt fler verkar ha allt mer bråttom som gör att folk struntar i små men effektiva detaljer för att få en god stämning och bra flyt i trafiken?

 Men vad retar vi bilister oss mest på när det gäller andra bilisters beteende på vägarna? Försäkringsbolaget If genomförde en undersökning i september där 3554 svenska bilister tillfrågades om vad som retar mest i trafiken. Bland 14 alternativ fick personerna i undersökningen välja max tre.

 Efter sammanställning av svaren visar det sig att vi svenska bilister retar oss mest på att andra bilister inte använder bilens spak till vänster om ratten när det är dags för filbyte, sväng eller någon annan manöver som kräver andra bilisters uppmärksamhet. Vi pratar alltså om slarv med användningen av blinkers, eller körriktningsvisare som är den korrekta benämningen.

 Det näst mest irriterande i trafiken anser vi svenskar vara andra bilister som ligger och klämmer en i häcken. Tredje mest irriterande är ett allt mer vanligt förekommande beteende hos bilisterna, nämligen att prata i mobiltelefon alternativt sms:a under körning.

 Anmärkningsvärt är att tre procent av de tillfrågade i undersökningen inte retar sig på något i trafiken. Det skulle vara intressant att veta om dessa 107 personer anser att alla andra bilister är föredömligt bra förare eller om det är något annat som ligger bakom deras svar. Kanske är de bara ovanligt lugna människor som inte brusar upp, en egenskap många av oss i så fall skulle må bra av att ta del av. Eller också kanske de bor på landsbygden med 30 mil till närmaste bilist och därför är ensamma på hemmavägarna?

 Här är hela listan över hur 3554 svenska bilister svarade på frågan ”Retar du dig på följande saker i trafiken?”:

Förare som inte använder blinkers                                50 %
Bilister som ligger för nära bakom                               44 %
Folk som pratar i mobilen/sms:ar medan de kör                    35 %
Folks som går rakt ut på ett övergångsställe utan att se sig för 31 %
Folk som kör för långsamt                                        24 %
Cyklister som inte följer regler                                 17 %
Cyklister som inte ser sig för                                   17 %
Folk som kör för fort                                            16 %
Motorcykelförare som gör farliga omkörningar eller kör för fort  15 %
Folk som kör fel i rondeller                                     12 %
Mopedister som buskör                                             7 %
Mopedister som inte ser sig för                                   5 %
Annat                                                             4 %
Nej, jag retar mig inte på något i trafiken                       3 %

Vad retar du dig mest på i trafiken? Berätta för oss andra genom en kommentar nedan.