Spanien överväger förbud mot bensin- och dieselbilar

Spanien vill med alla medel tillmötesgå det globala klimatavtal som nåddes i Paris för två år sedan. Därför tittar man nu på ett förbud mot försäljning av bilar som släpper ut koldioxid. Förbudet kan bli verklighet om drygt 20 år.

Spanska socialistiska arbetarpartiet med premiärminister Pedro Sánchez i spetsen utformar en plan innehållandes lagförändringar som ska motverka klimatförändringarna. I en del av ett utkast till denna plan, som journalister har fått ta del av, står bland annat: ”Några av de viktigaste nödvändiga förändringarna påverkar transporten. Från och med 2040 kommer i Spanien registrering och försäljning av personbilar och lätta nyttofordon som direkt släpper ut koldioxid inte att tillåtas.”

Med tanke på formuleringen bör även exempelvis laddhybrider och gasbilar inkluderas i försäljnings- och registreringsförbudet.

Spanska premiärministern Pedro Sánchez hoppas kunna lägga fram planen med klimatsmarta lagförändringar till parlamentet före 2018 års slut. Men för att få igenom förändringarna måste hans socialistparti förlita sig på att få stöd över parti- och blockgränser. Socialistpartiet har nämligen endast 84 platser av 350 i den spanska deputeradekammaren som är landets lagstiftande församling.

Spaniens mål att förbjuda bensin- och dieseldrivet från och med 2040 är egentligen inget uppseendeväckande, Frankrike har redan gått samma väg och så även Storbritannien.

Spanska huvudstaden Madrid har redan beslutat sig för att införa ett totalförbud för dieselbilar med start 2025.