Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Staten satsar extra på vägarna

Väganslagen ökar enligt budgetpropositionen med närmare 900 miljoner kronor 2008 jämfört med 2007. 

Hittills i år har trafikökningen totalt varit över tre procent jämfört med fjolåret och den tunga trafiken har ökat med närmare sex procent. Förutsättningarna ökar också för att vidta åtgärder som är gynnsamma för miljön som till exempel att åstadkomma minskade bullerstörningar i känsliga miljöer samt ökad energieffektivisering. Det är också positivt att anslaget till enskilda vägar ökar. 

-  Det är mycket positivt att regeringen nu föreslår mer pengar till underhållet av vägnätet, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Detta innebär att Vägverket kan asfaltera 700 km väg och därmed möta det slitage som den kraftigt ökande trafiken medför. 

 -  Tyvärr blir det enligt budgetpropositionen ingen lånefinansiering av Norra Länken vilket Vägverket förslagit för att få en så effektiv och rationell utbyggnad som möjligt, fortsätter Ingemar Skogö

 

Totalt uppgår anslagen för investeringar i de statliga vägarna till drygt 

6 500 miljoner kronor, att jämföra med nuvarande plan på drygt 8 200 miljoner kronor (2008 års nivå).  Därtill kommer bidrag till kommunala gator och vägar med drygt 250 miljoner kronor och lån till utpekade vägar i Västsverige med 2 000 miljoner kronor.