Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Daniel Rodriguez Garriga/Shutter

Stockholm och Skåne bäst på miljövänliga bilar

Stockholm och Skåne kan titulera sig vinnare i den stora mätningen av hur klimatvänliga kommunernas och landstingens fordonsflottor är. Men med en snabb omställning till fler elbilar och laddhybrider kan det bli maktskifte redan i år. Mätningen visar också att det återstår mycket arbete för att nå målen för 2030.

Riksdagen fastställer regler och skattenivåer för oss bilister. Men hur duktiga är makthavarna själva på att hålla sig till miljövänliga bilar i sina egna organisationer?

Det har organisationerna Bisnode och Miljöfordon Sverige undersökt sedan 2009 i det som döpts till Miljöfordonsdiagnos.

Diagnosen är ett verktyg som samlar uppgifter om kommunernas och landstingens bilar och sätter poäng i olika kategorier. Diagnosen tar hänsyn till olika fordons- och bränsleregler och mäter hur energieffektiva fordonen är. Fordonen får också poäng på krocksäkerhet.

När varje kommun och landstings poäng räknas samman fås en lista över vilka som lyckats allra bäst med att hålla sin fordonsflotta så klimatvänlig och trafiksäker som möjligt.

I Miljöfordonsdiagnos 2020 mäts personbilarna och de lätta lastbilarna som rullade under förra året. Stockholm är bästa kommun och vinner knappt före Varberg. Stockholm vinner tack vare en stor andel fossiloberoende lätta lastbilar. Stockholm stad har också flest elbilar.

Skåne är bästa region och här är anledningen att Skåne satsat på biogasdrivna lätta lastbilar. Skåne har också snabbt skaffat sig en hög andel elbilar och laddhybrider. Skåne är också mycket nära en 100-procentig andel fossiloberoende personbilar enligt Miljöfordonsdiagnos sätt att räkna.

Landets bästa regioner sett till hur hur fordonsflottan ser ut ur ett miljö- och säkerhetsmässigt perspektiv. Foto: Miljöfordonsdiagnos/Bisnode

Många kommuner har gjort stora förbättringar och åtta kommuner har lyckats minska sina koldioxidutsläpp från fordonen de förfogar över med 70 procent eller mer.

Men det behöver fortsätta i samma takt om Sverige som land ska klara målen för 2030 som säger att vi ska helt fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Bilarna och lastbilarna som används inom kommuner och landsting släpper ut mindre och mindre koldioxid men de blir bara aningen mer energieffektiva. Det betyder större krav på de bränslen som används. Vi behöver använda mer av förnybara bränslen och mer eldrivna fordon för att vara nära att klara målen för 2030.

Andelen fossiloberoende bilar har ökat från tio procent för tio år sedan till dagens nivå på mellan 45 och 65 procent. Framför allt är den andelen elbilar som kan ökas då Öckerö kommun är bäst med en elbilsandel på 50 procent. De fossila koldioxidutsläppen har minskat drastiskt från närmare 200 gram per kilometer till mellan 50 och 80 gram per kilometer.

De nya mätmetoderna för utsläpp, WLTP, som infördes i bilindustrin från och med sommaren 2018 betyder att kurvorna för hur energieffektiva fordonen är planat ut något.

Landets bästa kommuner sett till hur hur fordonsflottan ser ut ur ett miljö- och säkerhetsmässigt perspektiv. Foto: Miljöfordonsdiagnos/Bisnode