Stor ökning av feltankningar

Det ökande antalet dieselbilar har fått en spin-off-effekt av att allt fler slår i fel bränsle vid macken.

– Att byta till dieselbil kan bli en kostsam affär om man glömmer bort vilket bränsle den ska ha. Vi har märkt en kraftig ökning av ärenden där våra kunder av gammal vana fyller tanken med bensin. Många känner sig lite dumma när de ringer in för att berätta vad som hänt, men vi ser att de är långt ifrån ensamma, säger Ifs motorspecialist Dan Falconer i ett pressmeddelande.

 När svensken gick och köpte bil för sju år sedan var det bara var tionde köpare som valde dieselmotor till sin nya bil. Ny siffra för andelen dieselbilar är att sex av tio nya bilar ska ha diesel i tanken, men någonstans i omställningen från den tidigare så vanliga bensinen verkar det ha gått för fort. Antalet feltankningar har bara under det senaste året ökat med 60 procent, enligt försäkringsbolaget If. Deras kostnader för feltankningarna landade på 15 miljoner kronor under 2011. 

 – Även om man är försäkrad blir det en kostnad för bilägarna genom självrisken. I de fall motorn går sönder blir det dessutom en extra självrisk på 20 procent. Därför är det viktigt att tänka innan man tankar, säger Dan Falconer.

 If kräver att bilen är helförsäkrad för att få en eventuell sanering och filterbyte betald av försäkringsbolaget. Skulle motorn ha gått sönder till följd av fel bränsle i tanken räcker det med halvförsäkring men då får bilen inte vara äldre än åtta år.