Större otrygghet vid övergångsställen med zebralag

Sedan den så kallade zebralagen infördes har antalet dödsolyckor med fotgängare i trafiken ökat avsevärt och nu visar en undersökning att de flesta känner sig mindre trygga vid övergångsställen.

Den så kallade zebralagen, införd år 2000, har gjort att många känner sig otrygga i trafiken. Det visar en attitydundersökning från If. I undersökningen fick drygt 6 000 personer svara på hur de uppfattar zebralagen som anger att bilar har väjningsplikt vid obevakade övergångsställen.

 30 procent av de tillfrågade anser att lagen har gjort trafiken farligare. Endast 13 procent tycker tvärtom att det har blivit säkrare. Det är förstås oroväckande siffror men än värre är kanske att hela 39 procent säger att inte har någon känner till lagen.

 – Resultatet måste betraktas som ett misslyckande. Tanken med lagen var att skapa ökad trygghet i trafiken. Om det istället blivit tvärtom – åtminstone verkar det upplevas så – innebär det att kritikerna av lagen haft rätt hela tiden, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

 De flesta bilister kan nog vittna om att det ofta uppstår missförstånd och ibland farliga situationer vid övergångsställen, vilket sannolikt beror på att olika bilister och olika fotgängare har olika uppfattning om vad som gäller.

 – Det är en god tanke bakom lagen, men ute i trafiken fungerar det inte alltid som man planerat. För att uppnå ökad trafiksäkerhet räcker det inte att bara införa en ny lag.Alla trafikanter måste samarbeta och ta hänsyn till varandra. Fotgängare måste se till att synas och bilförare hålla lägre hastighet vid övergångsställen, säger Iréne Isaksson-Hellman.

 Tidigare undersökningar har visat att antalet dödsolyckor med fotgängare inblandade har ökat kraftigt sedan zebralagen infördes. En tidigare undersökning från If visade att nära en tredjedel av alla fotgängarolyckor inträffar vid obevakade övergångsställen.