Studie: biltrafik kan orsaka demens

Människor som bor nära buller och avgaser från vägar med mycket trafik får oftare demenssjukdomar, enligt en ny studie.

Omkring 50 miljoner människor i världen är dementa, och antalet stiger hela tiden. Nu tror sig kanadenisksa forskare tror sig ha hittat ett samband mellan demens och ljud- och luftföroreningar från biltrafik. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidsskriften The Lancet har två miljoner personer kartlagts i elva år, fram till 2012. Det skriver SVT Nyheter.

Under den tiden fick 243 611 personer diagnosen demens, och en tiondel av dem bodde inom 50 meter från en hårt trafikerad väg. Risken att bli sjuk var enligt studien sju procent högre för de som bodde 50 meter från en väg och fyra procent högre för de som hade 50-100 meter mellan sig och vägen, jämfört med den grupp i studien som bodde 300 meter från vägen.

Enligt forskarna finns det ett samband mellan demens och buller, mikropartiklar och kväveoxid. Även en studie vid Umeå Universitet från 2015 visar på ett samband mellan luftföroreningar och demens. Forskarna misstänker att mikroskopiska avgaspartiklar når hjärnan och orsakar inflammationer.

Buller har tidigare visat sig bland annat leda till högre blodtryck och dålig sömn.