Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
110329-supermiljöbilspremie110329-supermiljöbilspremie110329-supermiljöbilspremie
110329-supermiljöbilspremie

Supermiljöbilspremien presenterad i förslagsform

I slutet av förra året gav Miljödepartementet Transportstyrelsen uppdraget att komma med ett förslag på hur en ny så kallad supermiljöbilspremie bör utformas. Nu presenteras förslaget på premien som inte kommer att vara till gagn för vanliga svenskar.

Miljöbilsboomen på den svenska marknaden har varit enorm de senaste åren. Mycket tack vare den miljöbilspremie på 10 000 kronor som miljöbilsköpare fick av staten i samband med nybilsköpet. Under åren som miljöbilspremien fanns ökade antalet miljöklassade bilar på de svenska vägarna från 23 000 till hela 330 000.

Men miljöbilspremien försvann 1 juli 2009 och ersattes i stället av fem vägskattefria år då man köper en ny miljöklassad bil. Inte ett lika lukrativt alternativ som miljöbilspremien, men ändå en morot.

I höstas uttryckte Alliansen att om de skulle vinna höstens riksdagsval, vilket de också gjorde, så skulle de införa en ny så kallad supermiljöbilspremie med start från och med 2012. Det handlar alltså inte om en premie som ska gynna försäljningen av supersportbilar utan om en ny miljöbilspremie riktad till (morgon)dagens miljöbilar, med andra ord laddhybrider och elbilar.

I december fick Transportstyrelsen i uppdrag av Miljödepartementet att ta fram ett förslag på en supermiljöbilspremie. Förslaget har därefter utformats med stöd från Trafikverket och Statens energimyndighet. I uppdraget ingick att bedöma marknadsutvecklingen för berörda biltyper och förslagets effekter på miljö, klimat, näringsliv, trafiksäkerhet och statsbudgeten.

I går, 28 mars, lämnade Transportstyrelsen in sitt förslag. För att få tillgång till supermiljöbilspremien på 40 000 kronor ska en supermiljöbil leva upp till följande krav:

Släppa ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. Detta är samma gräns som EU ställer i sin förordning 2009/443/EG om utsläppsnormer för nya personbilar. Detta innebär i praktiken att de bilar som kan komma att få premien blir elbilar eller laddhybrider. Bilar som bara drivs med bensin, diesel, gas eller etanol kommer inte att kunna ta del av premien.

För att kunna ställa krav på den totala energianvändningen föreslås också ett krav på energieffektivitet på 0,30 kilowattimmar per kilometer. I framtiden där fordon kan ha flera energikällor, till exempel en mix av flytande bränslen och elektricitet, är fordonets totala energieffektivitet det enda sättet att kommunicera bränsleförbrukning.

Nyregistrerade personbilars genomsnittliga bullernivå under färd är 72 decibel och en supermiljöbil bör inte bullra mer än genomsnittet. Därför föreslås maxgränsen 72 decibel även för en supermiljöbil.

Vara EU-typgodkänd enligt tredje kapitlet i fordonsförordningen (2001:211) samt leva upp till säkerhetskraven i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Dimensionerna krocksäkerhet, bältespåminnare, skydd mot pisksnärtskada, skydd av fotgängare och antisladdsystem bör beaktas.

När regeringen förespråkade en ny supermiljöbilspremie menade de att den endast ska gälla privatpersoner. Transportstyrelsen är av samma åsikt då de menar att laddhybrider och elbilar normalt har ett högre inköpspris än andra personbilar. För att underlätta för privatpersoner att kunna köpa dessa bilar föreslås att premien förbehålls denna grupp som vanligen är mer köpsvag jämfört med företag och offentlig verksamhet.

Så Transportstyrelsen och regeringen menar då att privatpersoner, som ju är en köpsvag kundkrets, ska lockas av exempelvis elbilen Peugot iOn som med supermiljöbilspremien kommer att kosta 322 000 kronor och laddhybriden Chevrolet Volt som med samma rabatt hamnar strax under 400 000 kronor? Mycket tveksamt om privatpersonerna kommer att lockas av dessa priser, speciellt när infrastrukturen för elbilsanvändning fortfarande är väldigt begränsad i vårt land.

Dessutom blir den positiva miljöeffekten av denna supermiljöbilspremie försumbar om den bara riktar sig till privatpersoner. Enligt Transportstyrelsens beräkningar, baserad på regeringens budget, kommer supermiljöbilspremien endast att gynna inköp av 5 000 el- och laddhybridbilar. Det är en försvinnande liten del av den totala nybilsmarknaden.

I så fall hade det varit bättre att – som bland annat Bil Sweden och Elbil Sverige vill – låta supermiljöbilspremien omfatta även företag och offentlig verksamhet. Där skulle supermiljöbilspremien göra nytta för vad den är till för – nämligen miljön.

Dock ska det nämnas att de fem skattebefriade åren vid köp av miljöklassad bil kvarstår även om supermiljöbilspremien träder i kraft. Så vanliga svenskar som inte vill köpa bil liten elbil eller laddhybrid för 300 000 till 400 000 kronor, eller mer, har fortfarande en morot som påverkar valet av bil.

Hela förslaget till en supermiljöbilspremie kan du läsa i PDF-format (41-sidor) via externa länken nedan.

Extern länk

Supermiljöbilspremien i sin helhet