100430-dyrare-bensin-nej

Svagt stöd för dyrare bensin

Oppositionens plan att höja koldioxidskatten på bensin uppskattas inte av majoriteten. Endast 13 procent av väljarna ställer sig bakom en höjning, desto fler vill ha en sänkning.

När den rödgröna oppositionen presenterade sina planer på höjd koldioxidskatt på bensin tidigare i veckan blev reaktionerna starka. Bland kommentarerna här på teknikensvarld.se var tongångarna inte positiva. Ungefär samma tongångar kan skönjas i en ny Sifoundersökning som redovisas i Aftonbladet. På frågan ”   Tycker du att man ska höja, sänka eller låta bensinskatten vara oförändrad?” svarade 13 procent att de är för höjd bensinskatt. 38 procent svarade att de i stället vill se en sänkning av skatten. Ungefär varannan svarande, 49 procent, tycker inte att bensinskatten behöver förändras överhuvudtaget.

Ni som har läst om oppositionens planer här på sajten tidigare i veckan har kunnat rösta i vår egen lilla undersökning. Av nästan 400 svarande hittills tycker 77 procent att bensinpriset borde vara lägre än i dag. Elva procent tycker att det ska vara som i dag och lika många tycker att det gott kunde få vara högre.

I Sifoundersökningen ställdes också frågan om bensinskatten är så viktig att man kan tänka sig att byta block. 16 procent svarade att frågan är så viktig att de kan tänka sig att byta politiskt block. 5 procent är tveksamma och 79 procent tänker inte byta block på grund av bensinskatten.

Läs mer