Foto: Hans Hedberg

Svensk teknik ska göra vägen fri för utryckningsfordon

Det är inte ovanligt att bilister och andra trafikanttyper inte flyttar sig för utryckningsfordon på grund av att de inte har god uppsikt samt inte hör sirenerna. Snart kan problemet vara ett minne blott tack vare ny teknik från KTH.

Tre studenter på KTH i Stockholm har, efter att de själva inte uppmärksammat ett utryckningsfordon i trafiken, utvecklat ett system som ska få bilister och andra trafikanter på vägarna att reagera på exempelvis ambulanser som är ankommande. Det är inte sällan att hög musik i fordonen gör förare avskärmade från omvärlden och därmed inte hör sirener som närmar sig.

Denna nya teknik, som går under namnet EVAM (Emergency Vehicle Approaching Message), innebär att utryckningsfordonen sänder ut radiosignaler över FM-nätet till närliggande fordon vars radioenheter måste ha RDS-funktionen aktiv. Oavsett om bilisten lyssnar på radio, cd eller streamar musik via exempelvis Bluetooth avbryts uppspelningen och ersätts av ett meddelande som, i form av både ljud samt text på radions/infotainmentsystemets display, upplyser om att ett utryckningsfordon närmar sig och att man måste göra vägen framkomlig.

Tekniken anpassar sig också till olika trafiksituationer. Den räknar ut hur långt fram i trafiken varningsmeddelandet måste skickas, baserat på fordonens hastighet. Exempelvis på motorvägen skickades meddelandet ut tidigare än vid situationer där trafikflödet är långsamt.

Ungefär två tredjedelar av fordonen som finns inom varningsmeddelandets räckvidd beräknas ta emot det.

Systemet kommer att tas i bruk på prov i ett antal utryckningsfordon i Stockholm redan under första kvartalet 2017. Förhoppningen är att bilister och förare av andra fordonsslag ska uppmärksamma utryckningarna tidigare och därmed kunna skapa mer tid för utryckningsfordonet, vilket i sin tur kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Systemet är också skapat för att göra arbetssituationen för utryckningspersonal säkrare.

KTH-studenternas varningssystem har en nackdel, det förlitar sig på FM-nätet som är på väg att släckas ner, dock (ännu) inte i Sverige. I Norge är nedsläckningen redan påbörjad och i mitten av december 2017 beräknas landets sista FM-sändare vara tagen ur bruk. Digitalradio, så kallad DAB-radio, ersätter.