Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Trafikverket

Svenska bilister lurade på tiotals miljarder kronor

1 600 miljarder kronor. Denna enorma summa har europeiska bilägare fått punga ut med i extrakostnader på grund av biltillverkarnas fusk vid mätning av förbrukning och utsläpp. En annan förlorare är miljön.

Europeiska lobbyorganisationen Transport & Environment (T&E), som arbetar under parollen ”För renare transport i Europa”, har analyserat siffror från bland annat International Council on Clean Transportation (ICCT) och kommit fram till att nya bilar i Europa mellan 2000 och 2017 genom förbättringar har sänkt koldioxidutsläppen med 31 procent, enligt de officiella mätningarna i laboratoriemiljö.

Stora skillnader

Det finns dock en annan sida av myntet. I verkligheten, vid körning ute på väg, har utsläppen endast sjunkit med tio procent under samma tidsspann.

Anledningen till differensen mellan laboratorium och verklighet är inte bara den milda körningen i den snart utfasade NEDC-körcykeln utan, och då kanske framför allt, alla kryphål som biltillverkarna har nyttjat. Vi har tidigare lyft fram hur biltillverkarna exempelvis testar bilarna med extremt högt lufttryck i däck som gjorts extra hårda i ugn, tejpade karosskarvar, onormal utväxling på transmissionen och i princip helt utan någon som helst utrustning. Inte bara tung extrautrustning som elstolar och glastak utesluts, även sådant som luftkonditionering och ljudanläggning, utrustning som ofta ingår i en basutrustad bil, försvinner för att nå så låg vikt som möjligt på bilen under det officiella testet.

Därför har gapet mellan laboratorietest och verklig körning ökat kraftigt under de senaste 17 åren. Enligt T&E var gapet mellan fiktion och verklighet 9 procent år 2000. 2017 var gapet otroliga 42 procent, till nackdel för verklig körning.

T&E har räknat ut att om gapet mellan laboratorium och verklighet inte hade ökat med åren, utan legat kvar på 9 procent, hade miljön besparats 264 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e) från europeiska bilar.

LÄS MER: Så fuskar biltillverkarna

Foto: Dmitry Panchenko

1,6 biljoner kronor extra

Den extra förbrukningen som fusket har medfört har belastat de europeiska bilisterna med 149,6 miljarder euro, vilket motsvarar 1,6 biljoner kronor (1 598 miljarder kronor).

De svenska bilisterna ingår så klart i detta belopp. Svenska bilister har under de 17 åren skinnats på 3,4 miljarder euro, det vill säga kostnaden för skillnaden mellan förbrukningssiffrorna som biltillverkarna uppger och den förbrukning som bilarna dras med i verkligheten. I svenska pengar blir det 36,3 miljarder kronor.

Bara i fjol, då gapet mellan laboratorium och verklighet var som störst, fick svenska bilister punga ut med 484 miljoner euro extra, det vill säga 5,2 miljarder kronor.

Motsvarande siffra för hela Europa är 23,4 miljarder euro, eller 250 miljarder kronor.

Nya körcykeln inte tillfredsställande

T&E är inte tillfreds med den nya körcykeln WLTP som förvisso täpper till vissa av kryphålen och framför allt medför att bilarna förbruknings- och utsläppstestas enligt ett mer verklighetstroget och mer utdraget körmönster med fler accelerationer och högre topphastigheter.

De menar att biltillverkarna kommer att hitta nya vägar för att i laboratorietesterna (som ju WLTP är, precis som NEDC) manipulera förbruknings- och utsläppssiffrorna. Testerna anses fortfarande innehålla för många moment som är fria för tolkning samt att bristen på oberoende övervakning är utslagsgivande.

Förbruknings- och utsläppstester i sterila laboratoriemiljöer påminner väldigt lite om verklig körning.

T&E ser två lösningar för att komma tillrätta med problemen och fusket, nämligen att mäta med bränsleförbrukningsmätare eller verkliga test. Sistnämnda kallas för RDE (Real Driving Emissions) och kommer att användas i kombination med nya WLTP-testerna.

Dock finns det en plump med den RDE-kontroll som tillämpas  i dag, nämligen att värdena som registreras vid verklig körning får lov att överstiga WLTP-värdena (laboratoriets värden) med 110 procent. Denna marginal mellan WLTP och RDE kommer om två till tre år att sänkas till 50 procent.

Det ska tilläggas att även om biltillverkarna utnyttjar kryphål och redovisar overkliga siffror, på bilisternas bekostnad, så är också EU en del av det svarta fåret. EU:s regelverk har varit och är fortfarande för slapphänt och godtyckligt.

LÄS MER: Nya, hårdare WLTP- och RDE-körcyklerna