090401-motorväg-vajerväg

Svenska motorvägar ska bli 2+1-vägar

Ett nytt förslag som väntas röstas igenom är att bygga om merparten av landets 160 mil motorväg till 2+1-vägar, alltså mötesfria vägar med vajerräcke. Anledningen är det goda utfallet med minskat antal olyckor på landets övriga 2+1-vägar där hastighetsbegränsningen är 100 km/h.

På Vägverkets bord ligger sedan en kort tid tillbaka ett förslag om att man ska bygga om merparten av de svenska motorvägarna. Förslaget innebär att knappt 130 mil av landets totalt cirka 160 mil motorväg under en tioårsperiod ska byggas om till mötesfria vägar med vajerräcke, eller 2+1-vägar som vägtypen kallas i folkmun. Detta betyder även att hastighetsbegränsningarna på olika vägavsnitt sätts till 100 km/h i stället för 110 respektive 120 km/h som det är i dag.

 Anledningen till förslaget är bland annat förra årets positiva sänkning av döds- och olyckstalet på våra svenska vägar och det är just mötesfria vägar med vajerräcka som anses ha varit den stora bidragande delen till sänkningen. Ett eventuellt genomförande av ombyggnaden ska hjälpa Vägverket i sin satsning mot maximalt 220 döda i trafiken 2020.

 De motorvägar som inte berörs av förslaget är de sträckor som i dag har väldigt hög trafikvolym. Exempel på sådana sträckor är den mellan Stockholm och Södertälje och den mellan Malmö och Lund.

 Eftersom motorvägarna är bredare än mötesfria vägar med vajerräcke finns det ett tillägg till förslaget om att outnyttjad yta ska kunna byggas om till separata bussfiler. På så vis ska vi svenskar lockas av att snabbare, smidigare och miljövänligare kunna åka kollektivt mellan svenska orter.

 Förslaget om att bygga om 130 mil motorväg till mötesfria vägar med vajerräcka väntas röstas igenom med klar majoritet senare i vår/sommar.

 Under 2010 tror man att man kan sätta igång med ombyggnaden av vägarna och hela projektet väntas vara klart 2020.

Läs mer

Tyckte du att vårt aprilskämt 2009 var bra?

Gå då in och rösta på det här!