Svenska registreringsskyltar ändras – så här ser de ut

Vi är vana vid tre bokstäver som efterföljs av tre siffror. Framöver ska vi även vänja oss vid kombinationen tre bokstäver, två siffror och en bokstav.

Nu är det slutligen beslutat i högsta instans. Regeringen har slagit fast att antalet möjliga kombinationer av svenska fordons registreringsnummer ska utökas enligt det förslag som Transportstyrelsen, efter flera år av diskussioner och olika förslag, presenterade för snart två år sedan.

Den nya bokstavs- och sifferkombinationen består av tre bokstäver som efterföljs av två siffror samt antingen en siffra eller en bokstav. Det är med andra ord det sjätte tecknet som är nyheten, hittills har den alltid varit en siffra men nu ska den även kunna vara en bokstav.

Anledningen till att en ny teckenkombination introduceras på svenska registreringsskyltar är att antalet kombinationer med tre bokstäver och tre siffror är på väg att ta slut. Någon gång mellan 2019 och 2021 beräknas alla befintlig kombinationer vara upptagna. Den nya teckenkombinationen beräknas vara i bruk under 2019.

– Inom några år kommer antalet kombinationer för registreringsskyltar vara slut. Det är ett tecken på både att befolkningen ökar och att svensk ekonomi går bra. Att gamla bilar byts ut mot nya är positivt både för trafiksäkerheten och för minskad miljöpåverkan, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Det är endast nyregistrerade bilar som kommer att kunna få den nya teckenkombinationen på registreringsskyltarna. Bilar som redan är i bruk kommer att behålla befintliga registreringsnummer.

Regeringens beslut innebär en ändring i förordningen om vägtrafikregister som möjliggör de nya teckenkombinationerna. Förordningen ändras också så att bokstaven T inte längre ska anges på taxiskyltar.

Det utökande antalet kombinationer i och med sjätte tecknets variation mellan bokstav och siffra sägs räcka i åtminstone 30 år innan antalet kombinationer tar slut igen.