Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
1 AV 2
En grundlig fälgrengöring gör (bil)livet så mycket lättare
2 AV 2
Foto: Katerina Klio / Shutterstock

Svenska vägar blir allt sämre

Transportföretagen presenterar sin analys av det svenska vägnätet med uppgifter från Trafikverket. Läsningen är allt annat än munter.

Tycker du att kvaliteten på de svenska vägarna har blivit sämre? I så fall är sannolikheten stor att du har rätt, för det stöds av statistiken. Enligt Transportföretagens undersökning, med uppgifter från Trafikverket, konstateras att standarden på landets vägar är alldeles för låg samtidigt som investeringar i vägunderhåll till och med är för små för att bibehålla den nivå som råder i dag.

– Tillväxten och utvecklingen i Sverige är helt beroende av en god framkomlighet för att kunna transportera både människor och varor på ett konkurrenskraftigt sätt. Investeringar och ett ökat vägunderhåll är därför helt nödvändiga, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Det är inte första gången som Transportföretagens analys visar på sämre vägkvalitet samt att underhållsbudgeten inte räcker till. Analyserna från både 2021 och 2022 visade på samma sak och enligt Transportföretagen krävs ytterligare två miljarder kronor per år för att stoppa förfallet på de svenska vägarna. Utan ökade anslag riskerar enligt Transportföretagen både vägnätet att fortsätta förfalla och underskottet i underhållsbudget att öka rejält. I deras pressmaterial står följande:

”Vill vi minimera underhållsskulden på tio års sikt behövs det en årlig budget på 7,9 miljarder kronor per år, vilket är mer än en dubblering av nuvarande underhållsbudget.”

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Det finns en kortsiktigt positiv punkt då andelen vägar i vad som klassas som ”mycket dåligt tillstånd” har minskat från 13 till 11 procent. Sett i ett längre perspektiv blir nästa siffra desto mörkare, då den förmodligen kommer leda till större andel vägar i ”mycket dåligt tillstånd” framöver. Detta för att andelen vägar i ”dåligt tillstånd” har ökat från 17 till 23 procent sedan 2020. Enligt Transportföretagen är många av dessa vägar högtrafikerade med hög nedbrytningstakt som kommer att behöva underhållsåtgärder under de kommande tio åren. Ytterligare noteras att kostnaden för att underhålla denna typ av väg är hög och att nuvarande budgetnivå inte räcker för att underhålla både detta samt det lågtrafikerade vägnätet.

– Åtta av tio persontransporter sker på vägarna. Att vägarna försämras påverkar trafiksäkerheten och kommer i det långa loppet leda till sänkta hastigheter på våra vägar. Majoriteten av Sveriges befolkning bor inte heller i storstäder. Sämre vägar kommer sänka levnadsstandarden på landsbygden då det tar längre tid att ta sig fram. Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, i Jämtland och i hela landet, säger Marcus Dahlsten.

Så här såg en lång sträcka av länsväg 331 ut sommaren 2018.Så här såg en lång sträcka av länsväg 331 ut sommaren 2018.Så här såg en lång sträcka av länsväg 331 ut sommaren 2018.
Så här såg en lång sträcka av länsväg 331 ut sommaren 2018. Foto: Mattias Rabe / Expressen Lifestyle

Just Jämtland innebär synnerligen dyster läsning när det kommer till vägstandarden. Vägarna i länet i södra Norrlands inland är hårt slitna, 21,8 procent av dem bedöms vara i mycket dåligt skick. Enligt undersökningen samt extrapolering av data, som utförts av fil dr Kristin Eklöf, Salbo Ai, åt Transportföretagen, kan så mycket som 40 procent av de jämtländska vägarna år 2032 vara i mycket dåligt skick med dagens underhåll samt budget för detsamma.

I Transportföretagens material finns följande beskrivning av den utförda analysen: Väganalysen har utförts av fil dr Kristin Eklöf, Salbo Ai, som själv har arbetat på Trafikverket och doktorerat på hur man beräknar underhållskostnader. Analysen är en sammanvägning av vägytemätningar och livslängdsanalys, där åkkomfort, spårdjup och förväntad livslängd används som parametrar för att ge en bred bild av vägnätets tillstånd. Det är tredje året i följd som Transportföretagen presenterar analysen. Årets analys baseras på tillståndsuppgifter från 2022.

Andel vägar i mycket dåligt skick

Per län. Siffran avser andel i procent.

 

Jämtlands län 21,8

Västernorrlands län 18,4

Gävleborgs län 16,7

Norrbottens län 15,1

Dalarnas län 14,2

Västra Götalands län 14,1

Västerbottens län 14

Hallands län 12,1

Stockholms län 11,9

Kalmar län 11,1

Kronobergs län 9,4

Skåne län 8,8

Blekinge län 8,2

Örebro län 8,1

Jönköpings län 7,2

Södermanlands län 6,4

Värmlands län 5,3

Gotlands län 4,8

Uppsala län 4

Västmanlands län 4

Östergötlands län 3,5