Svenskarna kör allt mindre – trots fler bilar

För femte året i rad minskar sträckan bilar i Sverige körs. Och även den totala körsträckan minskar – minskningen i fjol blev 0,8 procent. Detta trots att det totala antalet bilar ökade med 48 000.

Både Sveriges Radio och Expressen rapporterar om att svensk bilkörning minskar. Enligt SR, som hänvisar till statliga Trafikanalys och Statistiska Centralbyrån, är det femte året i rad som körsträckan per bil sjunker. Från en toppnotering år 2008, med 1 317 mil per år och bil, så har minskningen i körsträcka per bil varit drygt en procent per år. Sedan toppnoteringen ska sträckan ha gått ner hela 84 mil, till i snitt 1 233 mil per år och bil.

Expressen hänvisar å sin sida till statistik sammanställd av bensinbolaget Statoil, som även i sin tur ska ha baserat siffrorna på myndighetsuppgifter. Enligt dessa uppgifter minskade den totala bilkörningen med 0,8 procent, en minskning för fjärde året i rad. Detta trots att antalet bilar ökat med 48 000. Mest minskade bilkörningen i Norsjö kommun (-5,3 procent) medan Danderyd återfinns i andra änden (+9,7 procent). Spridningen kan säkerligen till viss del ha att göra med befolkningsutveckling.

Till de teorier som Sveriges Radio nämner gällande varför bilkörningen minskar pekas på den allt ökande urbaniseringen - och därmed kortare avstånd mellan hem, jobb, skolor och fritidsaktiviteter.