Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Trafik på Essingeleden i Stockholm.Trafik på Essingeleden i Stockholm.Trafik på Essingeleden i Stockholm.
Trafik på Essingeleden i Stockholm. Foto: Mattias Rabe

Svenskarna kör färre mil med sina bilar

Den totala körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 714 miljoner mil under 2019 och det är första gången på sex år som den totala körsträckan har minskat. Det är också den lägsta noteringen sedan 1999 då den officiella statistiken inom detta område startade.

Myndigheten Trafikanalys har tagit fram statistik som visar att den totala körsträckan har gått ner med 2,2 procent jämfört med 2018. Inga stora siffror i procent kan tyckas, men nedgången syns över hela spektrat av olika fordonsslag även om den är störst just när det gäller personbilar. Det blir än mer intressant varför det kommer en nedgång nu när man tittar bakåt på statistiken, då ser man en kurva som har lutat svagt uppåt från 1999 och framåt. 1999 var också året då man började föra statistik på detta område.

Foto: Trafikanalys

Samtidigt har antalet personbilar i trafik ökat något, även om det var med blygsamma 0,6 procent, vilket också är den minsta ökningen sedan 2009. Personbilarnas genomsnittliga körsträcka har minskat med 2,8 procent och det är den största årliga minskningen som uppmätts hittills. Jämför man med toppnoteringen 2008 så har genomsnittet sjunkit hela 11 procent, eller 146 mil per fordon.

Foto: Trafikanalys

Om man ser till de olika fordonsslagen har vi personbilarna i topp med sin totala körsträcka på 6 714 206 425 mil under 2019, och genomsnittet per fordon blir 1 171 mil. På andra plats hittar vi lätta lastbilar som har en total körsträcka på 932 735 513 mil och ett genomsnitt på 1 339 mil per fordon. Sedan har vi kategorin tung lastbil med totalt 417 605 755 mil och ett genomsnitt på 4 057 mil per fordon. Bussarna har en total körsträcka på 99 613 542 mil med ett genomsnitt på 5 612 mil per fordon.

Längst av alla fordon står kategorin taxi för som rullade hela 6 469 mil i genomsnitt under 2019. Men om man ska vara riktigt noggrann finns det en fordonskategori till som går ännu längre, den tillhör dock ej den vanligaste, och det är timmerbilarna som rullade hela 9 821 mil i genomsnitt per fordon under förra året.

Foto: Trafikanalys

Några andra intressanta mätpunkter som går att utläsa från statistiken är att bensin- och dieselbilar tillsammans står för ungefär 90 procent av den totala körsträckan för personbilar under 2019. När det gäller olika bränslen är det faktiskt så att gasbilarna står för det längsta genomsnittet, 1 759 mil. Leasade bilar kördes längre än genomsnittet och de rullade i snitt 1 516 mil under 2019.

Tittar vi på drivmedel i övrigt ser vi att diesel ligger kvar på 48 procent, precis som 2018, och att bensin har minskat med 1 procent till 43 under 2019. Ett annat drivmedel som har minskat är etanol och det har minskat med blygsamma 0,2 procent till 3,8. Gas har också minskat, men med endast 0,1 procent och är med sin totala andel 1,3 det drivmedel som ligger strax ovanför elbilarna som med sina 0,5 procent av den totala körsträckan är den fordonskategori som har minst körsträcka under 2019. Elhybrider och laddhybrider har ökat med vardera 0,5 procent sen 2018 och står för 2,4 respektive 1,5 procent av den totala körsträckan under 2019.

Foto: Trafikanalys

Geografiskt ser vi en hel del skillnader, dock är det baserat på var fordonet är registrerat och det tar ingen hänsyn till var fordonet har körts eller är stationerat. Bilar registrerade i Stockholms län hade den genomsnittligt längsta körsträckan medan bilarna på Gotland stod för den kortaste sträckan, det skiljer 257 mil per bil mellan de två länen.

Frågan är hur mycket lägre siffror vi kommer få se när det är dags att summera 2020 med tanke på coronapandemin som vi befinner oss i just nu.

Kör du mer eller mindre i din vardag?