Foto: Mulevich / Shutterstock

Svenskarna vill äga sina bilar – ratar bildelningstjänster

Nästan 6 av 10 svenskar säger att de tänker äga sin bil om tio år. Endast 1 av 17 säger sig vara intresserad av bildelningstjänster.

Traditionellt bilägande är på väg att dö ut, eller? Det råder helt klart förändringarnas vindar inom bilbranschen, men nymodigheter som att dela ”sin bil” med andra personer verkar inte stå högt i kurs.
Enligt en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av bilförmedlarföretaget Kvdbil får vi indikationer på att framtidens bilägande kanske inte kommer att skilja sig speciellt mycket från hur det ser ut i dag, trots att biltillverkare som exempelvis Lynk & Co (som inte vill se sig som en biltillverkare utan som ett mobilitetsföretag) slår ett hårt slag för bildelning, prenumerationer och medlemsskap.

På frågan om en person kommer att äga sin bil om tio år svarade en klar majoritet, 58 procent, att de kommer att göra det – äga sin bil på det traditionella sättet. Tio procent ser framför sig att det är företags- eller privatleasing som gäller om ett årtionde.
Endast sex procent målar upp en bild där de kommer att använda sig av bildelningstjänster och bilpooler, det vill säga dela bil med andra människor. En procent ser sig åka taxi.

En procent av de svarande ser en framtid framför sig där de åker taxi. Foto: Roland Magnusson / Shutterstock

Intressant är att fler kvinnor än män tänker sig ett ägande av bil på det traditionella sättet även om tio år, dock skiljer det endast tre procentenheter mellan könen.
Åldersgruppen mellan 35-55 år är mest positiva till bilägande om tio år, svagast är intresset bland den yngre skaran svenskar, men där är ändå en majoritet för det.

Yngre personer, de inom spannet 16 till 34 år, är mest positiva till bildelningstjänster och bilpooler, även om det endast rör sig om var tionde person i denna ålderskategori. Svagast intresse för bildelning är det hos personer som är mellan 56 och 79 år.

– Rapporten visar att de allra flesta vill fortsätta äga sin bil trots att det finns både ekonomiska och klimatmässiga fördelar med att dela fordon med andra. Dock kan detta ändras i framtiden när yngre generationer som är mer vana vid olika delningstjänster börjar se möjligheterna med bildelning, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil.

https://datawrapper.dwcdn.net/9UV0X/1/https://datawrapper.dwcdn.net/cp1Fo/1/