Svenskt institut slår larm om nya dieselbilars höga utsläpp

Ett svenskt miljöinstitut har genomfört en omfattande studie på över 700 000 dieselbilar i Europa och kommit fram till att nya dieselbilar femfaldigt överskrider utsläppsreglerna och att äldre dieselbilar är betydligt värre än så.

IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar i dag för Europaparlamentet sin digra studie av både nya och äldre dieselbilar i Europa. Presentationsmaterialet baseras på preliminära resultat från en stor europeisk undersökning av kväveoxidutsläppen hos över 700 000 dieselbilar i bland annat Spanien, Schweiz, Frankrike och Storbritannien. Initiativtagare till studien är just IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Dieselbilens verkliga utsläpp är en högaktuell fråga – nu närmast inför höstens omröstning i EU-parlamentet av EU:s nya avgaslagstiftning, säger IVL:s utsläppsexpert Åke Sjödin, som under torsdagen är den som ska presentera materialet på ett seminarium i Europaparlamentet.

IVL Svenska Miljöinstitutets mätningar vid verklig körning visar att nya dieselbilar (Euro 6) är bättre än äldre men att de ändå släpper ut mellan fyra och sex gånger mer kväveoxidmängder än vad som är lagligt, och att dieselbilar med äldre avgasrening, framför allt de Euro 5-klassade, överskrider gränsvärdena betydligt mer än så, vissa bilmodeller med uppemot 40 gånger högre utsläpp än vad som är tillåtet.

IVL Svenska Miljöinstitutet skriver att de redan för flera år sedan varnade för att dieselbilar släpper ut markant mycket mer kväveoxider vid verklig körning än vad som framgår av de officiella tester som sker inomhus i laboratorium och som används för EU:s avgaslagstiftning. Med anledning av den debatt som tog fart efter Volkswagens fusk med manipulerad programvara, som uppdagades för två år sedan, genomförde IVL i somras en omfattande mätkampanj i Göteborg som bekräftade bilden av att dieselbilarna i verklig trafik släpper ut mycket mer kväveoxider än vad som står i bilarnas certifikat. Vid mätkampanjen i Göteborg användes optiska instrument som mätte utsläppen från över 30 000 förbipasserande fordon.

– Att frågan lyfts på EU-nivå är ett gott tecken. Hittills har Bryssel inte agerat tufft nog. Nu hoppas vi på ett strängare regelverk, avslutar Åke Sjödin.