Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
10913-sverige fn olyckor
10913-sverige fn olyckor
10913-sverige fn olyckor
10913-sverige fn olyckor

Sverige ska minska trafikolyckorna i världen

Sverige anses vara världsledande på trafiksäkerhet. Det är något som FN vill ta vara på när deras nyuppsatta mål för att bryta trenden med allt högre siffror över döda och skadade i trafikolyckor världen över ska uppnås.

Varje år dör 1,3 miljoner människor i trafikolyckor runt om i världen. Lägg där till 50 miljoner trafikskadade. 90 procent av trafikolyckorna med dödlig utgång sker i u-länder.

FN har satt upp som mål att under den närmaste tioårsperioden rädda fem miljoner liv i den globala trafiken. Ingen lätt uppgift men till sin hjälp vill man ha Sverige.

– Sverige är ledande på trafiksäkerhet och ses som den stora förebilden. Svenska vägar är de säkraste att köra på och svenskarna har mycket att lära ut till andra länder, säger Saul Billingsley, vice chef på den internationella trafiksäkerhetsorganisationen Fia Foundation i Storbritannien, som är i Tylösand i dag för att tala på den stora årliga trafiksäkerhetskonferensen.

Han menar att Sverige, som är unikt med sin nollvision, inte får slå av på takten med att dela med sig.

– Det har funnits tecken på att Sverige drar ner på internationellt stöd, men vi hoppas att Sverige ska vara en aktiv spelare för att nå FN:s mål att bryta trenden med en stigande kurva dödsoffer i trafiken.

I länder i Afrika och Mellanöstern är det störst risk att dö i trafiken. Bland annat råder det stora brister i trafikreglerna. Ett exempel är att tolv procent av världens regler saknar lag om obligatorisk bältesanvändning.

Hälften av alla som omkommer i den globala trafiken är fotgängare och cyklister.

– Man bygger vägar utan markeringar, utan vägrenar. Eftersom det färdas många oskyddade trafikanter på vägarna blir det mycket farligt, säger Saul Billingsley.

Han påpekar också att den främsta dödsorsaken hos människor mellan 10 och 24 år globalt sett är just trafikolyckor.

Bilderna ovan och nedan visar tydligt den trafiksäkerhet som saknas i exempelvis. Bilderna är tagen från Teknikens Världs resa till Afrika med en Toyota Hilux som vi i våras skänkte till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa. Du kan läsa om vårt Afrikaäventyr här.