Foto: Mattias Rabe

Sveriges sämsta vägar finns i Norrland

Återigen har Motormännen granskat kvaliteten på svensk väg, denna gång en sträcka som omfattar 8 370 mil. Granskningen visar på stora skillnader mellan norr och söder. Av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger alla utom en i Norrland.

Branschorganisationen Motormännen har för femte året i rad publicerat sin granskning av tillståndet på det svenska vägnätet (småvägar med nummer 500 och uppåt ingår inte i granskningen).

Den visar att hela 19 av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger norrut. Uppåt i landet finns även den Europaväg som håller lägst standard, E45 genom Norrlands inland. Bland de tio värsta europavägarna finns också E4, E18 och E20 i Stockholms län.

– Vår granskning visar det svenska vägnätet generellt har hög standard. Samtidigt ser vi att skillnaden i vägkvalitet är stor mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen. Stockholms län har hamnat längre ner på listan än tidigare år. Det tyder på Trafikverket inte hinner med sitt underhållsansvar när trafiken ökar, säger Carl Zeidlitz som är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Resultatet visar att 0,7 procent av det undersökta Europavägnätet, 0,5 procent av riksvägnätet och 1,1 procent av länsvägnätet är underkänt. Det innebär att det håller så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

– Dåliga vägar betyder ökade driftskostnader för staten och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Det innebär också längre restider, ökade fordonsskador och ökade kostnader för såväl företagens som hushållens transporter. Det är en ren baklängesaffär att spara på nödvändigt vägunderhåll, säger Carl Zeidlitz.

På sin hemsida har Motormännen lagt upp en interaktiv karta där du kan se vad vägarna där du bor håller för kvalitet. Hela rapporten finns att läsa här.

På bilden ovan ses länsväg 331 som går mellan Timrå och jämtländska Backe. Under 2018 såg en flera kilometer lång sträcka av 331:an ut som på bilden, något som inte uppskattades av trafikanterna. Det gick inte att köra i många kilometer per timme om man skulle klara sig fram med bilen oskadd.