Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
071023-vackraste-väg
071023-vackraste-väg
071023-vackraste-väg
071023-vackraste-väg

Sveriges vackraste vägar utsedda

Vägverket har nu delat ut Vackra Vägars Pris 2007. Det är tolfte gången i ordningen som priset delas ut sedan det instiftades 1991. Årets vinnare är en bro och en tunnel.

Jury i Vackra Vägars Pris är Vägverkets Nationella råd för miljö och skönhet. De har beslutat att ge årets pris till Svinesundsbron i norra Bohuslän och Södra Länken i Stockholm.

– Södra länken är ett trafikprojekt med stor komplexitet. Genom kontinuerlig och tydlig dialog och information har projektet kunnat genomföras med bred acceptans. Skicklig gestaltning av vägrummets alla delar har skapat en attraktiv vägmiljö i såväl tunnlar som öppna delar. Svinesundsbron är en värdig symbol för byggnadskonst i vår tid. Med stor skicklighet och känsla för landskapet och platsen har arkitekter och konstruktörer skapat ett enastående landmärke, sa  Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö, som är en av de sittande jurymedlemmarna, när han vid en ceremoni på tisdagen presenterade de två vinnarna av Vackra Vägars Pris 2007.

Juryns motivering

”Vackra vägars pris 2007 tilldelas Lund & Slaatto Arkitekter AS och Bilfinger Berger AG, Statens Vegvesen Region Øst och Vägverket Region Väst. Den nya Svinesundsbron är en värdig symbol för brobyggnadskonst i vår samtid. Med stor skicklighet och känsla för landskapet och platsen har arkitekter och konstruktörer skapat ett enastående landmärke. Den väldiga brobågen knyter på ett självklart sätt samman gammalt och nytt, samtidigt som dess landfästen placerats på ett föredömligt avstånd från fjordens känsliga strandlinjer. Samspelet mellan bågens välvda form och vägbanans horisontella linje ger bron en övertygande elegans och enkelhet. Projektet har genomförts med hög kvalitet från helhet ner till minsta detalj. Passagen av gränsen mellan två utkantsområden i de båda systernationerna, har blivit en höjdpunkt och ett besöksmål.”

”Vackra vägars pris 2007 tilldelas White Arkitekter AB, Rotstein Arkitekter AB och Vägverket Region Stockholm för sin nydanande och unika hantering av en till största delen underjordisk väg. Södra Länken är ett urbant trafikprojekt med stor komplexitet. Genom kontinuerlig och tydlig dialog och information, där det gemensamma arbetet med gestaltningsprogrammet varit en viktig del, har projektet kunnat genomföras med bred acceptans. Skicklig gestaltning av vägrummets alla delar har skapat en attraktiv vägmiljö i såväl tunnlar som öppna delar. Lösningen med de ljusa välvda taken och de stora bergrummen kring trafikplatserna gör färden genom tunnlarna tilltalande och lätt orienterbar. Den konstnärliga utsmyckningen har hög kvalitet och är en integrerad del av vägrummets funktion. Projektet kännetecknas av stor lyhördhet för såväl stadens som trafikanternas behov och bidrar till nya insikter om vägarkitekturens möjligheter och till minskad oro för tunnelförläggning av infrastruktur.”

Vackra Vägars Pris instiftades 1991. Nedanstående objekt har under åren tilldelats priset.

2004 Skvallertorget i Norrköping

2002 Hamngatan i Eskilstuna

2000 Åbromotet, E 6, Göteborg

1998 Projekt Höga kusten, Ångermanland (E 4)

1997 Nilsbybron i Fryksdalen, Värmland (lv 716)

1996 E 4 Kista – Häggvik, Stockholm

1995 Klockestrandsvägen, Ångermanland (lv 817)

1994 Drottninggatan – Järnvägsgatan, Helsingborg

1993 Småvägar i Småland, Värnaprojektet

1992 Håverudsbron, Dalsland 

1991 E 6, delen Långås – Gunnestorp, Halland

Svinesundsbron som kopplar samman Sverige med Norge.

Södra Länken i Stockholm.