Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080211-biobränsle-svanen
080211-biobränsle-svanen
080211-biobränsle-svanen
080211-biobränsle-svanen

Tanka bilen med Svanenmärkt

Senare i år kan det bli möjligt att tanka bilen med miljömärkt bränsle. Snart är Svanens regler för biodrivmedel klara, energigrödor som odlats på marker som läcker koldioxid kan bannlysas, rapporterar Svd.

I slutet av förra veckan släpptes en ny forskarrapport som i stora drag fastställer att man kan göra klimatet en björntjänst genom att köra på etanol eller biodiesel istället för vanlig bensin eller diesel. Rapporten säger att det kan ta flera hundra år innan det slutar att läcka koldioxid från marker som gjorts om till odlingar för biobränsle. I marken ligger stora förråd av grundämnet kol bundet, som sedan frigörs i form av koldioxid när marken bryts. På så sätt bidrar biobränslen till växthuseffekten och blir ett miljöhot. I värsta fall orsakas en så kallad koldioxidskuld, det vill säga så lång tid som det tar för vinsten med att använda biobränslen att bli större än de utsläpp som omvandlingen av marken orsakar. I Indonesien och Malaysia, där biodiesel utvinns från palmolja, blir koldioxidskulden cirka 420 år.

Om man väljer att tro den senaste i raden av forskarrapporter kan debatten om biobränslenas fördelar och nackdelar bli minst sagt förvirrande. 

– Det har varit otydligt vilka aspekter som menas. Det diskuteras allt från energiåtgång, hur grödorna odlas, vilken mark det odlas på och om det används konstgödsel, säger Marianne Pettersson, handläggare vid Miljömärket Svanen till Svd.

Just nu är det ute på remiss vilka krav som ska ställas på etanol, biodiesel eller biogas för att de ska få Svanenmärket. Enligt det nuvarande förslaget ska det krävas att odlingen inte får orsaka några koldioxidutsläpp från markerna. Det finns även krav på att industrin som omgärdar odlingen ska vara så energieffektiv som möjligt.

Den svenska drivmedelsetanolen kommer till stor del från sockerrörsodlingar i Brasilien. Där orsakar de en koldioxidskuld på 17 år. Göran Berndes, forskare vid Chalmers säger dock till Svd att siffran 17 år inte är representativ för all sockerrörsodling i Brasilien. Om rören skördas mekaniskt och etanolanläggningen är effektiv, blir skulden lägre.