Foto: Patrik Lindgren

Taxiförare är värsta fartsyndarna

Bland yrkeschaufförerna anses inte sällan budbilsförarna vara de som kör allt för fort, men en ny undersökning visar att det är taxichaufförerna som är de värsta syndarna.

Försäkringsbolaget Folksam har vid flera tillfällen mätt hastigheten hos yrkesförare och vid den senaste undersökningen, som ägde rum i Stockholm och Uppsala under ett par månaders tid innan sommaren 2018, inkluderade man för första gången även taxiförare. Det gav genast utslag, taxiförarna visade sig vara den yrkesförarkategori som oftast kör för fort, det vill säga över hastighetsbegränsningen.

Resultatet av undersökningen visar att 57 procent av yrkestrafiken kör för fort. Det är en högre siffra än vid fjolårets mätningar då 53 procent körde för fort. I snitt handlar det om hastighetsöverträdelser på 7 km/h och det är alltså just taxiförarna som är värst. 73 procent av taxibilarna passerade mätpunkterna i för hög hastighet, 16 procentenheten fler än genomsnittet.

Yrkesförarna har en tendens att oftare köra för fort på vägsträckor där hastighetsbegränsningen är lägre. 80 procent körde för fort på 40-vägar och 70 procent på 30-vägar.

Även här var taxiförarna de värsta syndarna med 91 procent hastighetsöverträdelser på 40-vägar och 82 procent på 30-vägar.

– Att det är så vanligt förekommande med fortkörning i 30- och 40-zoner är extra allvarligt. Vägar med låga hastigheter ligger ofta nära områden där många oskyddade och särskilt utsatta trafikanter befinner sig, som till exempel skolbarn, säger Emma Engström som är forskare hos Folksam.

Efter taxibilarna är det renhållningsfordonen som överträder hastighetsbegränsningarna mest. Foto: Ragn-Sells

Näst värsta syndare i mätningen blev förarna som kör för återvinningsbranschen, det vill säga förare sophämtningslastbilar och liknande. Strax där bakom placerade sig bud-, transport- och logistikförare.

De mildaste fartsyndarna hittar vi bland bussförarna och då i synnerhet de som kör för lokaltrafiken.

En annan noterbar skillnad är den mellan företag som är ISO 390001-certifierade och företag som inte är det. ISO 390001 är en trafiksäkerhetsstandard som företag, exempelvis åkerier, kan ansluta sig till för att arbeta mot en säkrare trafikbild.

De ISO 390001-certifierade företagsförarna stod för hälften så många hastighetsöverträdelser som de förare som inte kör för certifierade företag.

Yrkesförarnas hastighetsöverträdelser, som i genomsnitt är 15 procent högre än skyltad hastighet, motsvarar en förhöjd risk för olyckor med svåra skador med 52 procent och för olyckor med dödlig utgång med 88 procent.

Enligt statistiken skulle 80 liv kunna räddas på svenska vägar om hastigheterna hölls.

Bud- och transportbilarna placerar sig på en föga smickrande tredjeplats över yrkestrafiken som överträder hastighetsbestämmelserna oftast. Foto: PostNord

– Vi engagerar oss för att minska trafikskadorna och där är hastighetsefterlevnad en av de viktigaste faktorerna. Dessvärre ser vi att det inte blivit bättre jämfört med föregående års mätning, tvärtom är det fler som kör för fort nu. Det är olyckligt då yrkeschaufförerna sätter trafiktakten i hög utsträckning, säger Emma Engström och fortsätter:

– Ett stort ansvar för överträdelserna vilar på transportföretagen och inte enbart på den enskilda föraren. Företag behöver generellt se över sina styrdokument och uppföljningssystem. Här har vi visat att en ISO 390001-certifiering är ett effektivt sätt att få ner hastigheterna. Företagen har ett ansvar att skapa förutsättningar för att transporter kan ske på ett trafiksäkert sätt där hastighetsgränserna följs.

Tabellen nedan visar andel hastighetsöverträdelser per hastighetsbegränsning, uppdelat per yrkesförarkategori. Scrolla höger/vänster för att se hela tabellen.

30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100 km/h Snitt
Taxi 82 % 91 % 73 % 85 % 42 % 82 % 62 % 73 %
Återvinning 78 % 95 % 50 % 88 % 62 % 60 % 71 %
Bud, transport- och logistik 82 % 91 % 61 % 69 % 60 % 64 % 70 %
Bygg- och anläggning 74 % 83 % 56 % 69 % 58 % 53 % 65 %
Livsmedel 63 % 49 % 61 %
Färdtjänst 68 % 73 % 38 % 63 % 33 % 53 %
Buss 61 % 67 % 5 % 40 %
SL-buss (Stockholms lokaltrafik) 62 % 44 % 29 % 32 % 17 % 39 % 38 %

4 315 fordon med företagslogotyper registrerades vid mätningarna i Stockholm och Uppsala. Totalt genomfördes minst 150 mätningar per verksamhetsområde och minst 25 mätningar per företag för de vanligaste aktörerna inom varje bransch. I studien mättes totalt 185 olika företag minst en gång.