Tekniken som omöjliggör rattfylla i framtiden

NHTSA presenterar teknik som de forskar på och utvecklar för att stoppa alkoholpåverkade från att köra bil.

https://youtu.be/yykyT4YRw4A

Gilla på Facebook för fler videoklipp!

Amerikanska myndigheten National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, som lyder under USA:s transportdepartement tittar på tekniker för att få bukt med rattfyllan i det stora landet i väst. Över 10 000 personer omkommer varje år i olyckor orsakade av rattfulla förare. 2006 var siffran så hög som nästan 18 000 omkomna.

I en film presenterar de en teknik som går ut på att med infrarött ljus analysera förarens alkoholhalt i blodet på två olika sätt. Dels genom att analysera utandningsluften bakom ratten och dels genom beröringsytor på antingen startknappen eller växelspaken. Att låta systemet DADSS (Driver Alcohol System for Safety) analysera promillehalten tar mindre än en sekund. Registreras otillåtna nivåer av alkohol i blodet går bilen inte att starta.

NHTSA säger ingenting om när tekniken kan tänkas stå färdig för att stoppa rattfyllerister.