Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Brion Lee

Test avslöjar skrämmande dålig autobroms med fotgängarskydd

Bilar blir allt smartare och ska utan förarens inverkan kunna undvika både det ena och det andra. Autobroms med fotgängarigenkänning är tänkt att skydda gångtrafikanterna, men visar sig fungera väldigt dåligt i ett amerikanskt test.

Det är amerikanska bilägarorganisationen American Automobile Association (AAA), motsvarande svenska Motormännen (heter numera Riksförbundet M Sverige), som har testat ”Emergency Brake with Pedestrian Detection”. På svenska kallar vi tekniken för autobromssystem med fotgängarigenkänning och innebär att en bils sensorer och kameror ska kunna upptäcka en fotgängare fram fordonet och automatiskt bromsa för att undvika eller åtminstone lindra en kollision.

AAA testade tekniken på fyra olika och nya mellanklassmodeller – Chevy Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 och Toyota Camry. Samtliga visade sig vara dåliga på att undvika kollisioner med fotgängare.

Fyra olika scenarion med fotgängare i trafiken analyserades:

En vuxen person som korsar vägen framför ett fordon som under dagtid kör i 32 km/h samt i 48 km/h och i under nattetid i 40 km/h.

Ett barn som går ut på vägen mellan två parkerade bilar framför ett fordon som kör i 32 km/h samt i 48 km/h.

Ett fordon som svänger höger in på en angränsande väg med samtidigt som en vuxen person korsar på den angränsande vägen.

Två vuxna som står längs vägkanten med ryggen mot trafiken när ett fordon som närmar sig i 32 km/h och i 48 km/h.

Foto: Brion Lee

Bäst fungerade bilarnas autobromssystem i första scenariot i den lägre hastigheten, det vill säga när en vuxen korsade vägen och bilen närmade sig i 32 km/h. I detta fall undveks kollision i 40 procent av fallen, vilket kan ses som en på tok för låg siffra. I den högre hastigheten, 48 km/h, skriver AAA att de flesta av bilarnas system misslyckades att undvika en kollision med fotgängaren.

Än mer skrämmande dåliga var bilarnas autobromssystem i de tre övriga scenarierna. När ett barn gick ut på vägen mellan två parkerade bilar och bilen närmade sig i 32 km/h (den lägre hastigheten) misslyckades bilarna att undvika kollision i 89 procent av fallen.

Foto: Brion Lee

Vid högersväng in på anslutande väg lyckades ingen av bilarnas autobromssystem med fotgängarigenkänning upptäcka den gående, vuxna personen på vägen. Det blev kollision vid alla testtillfällen.

De två vuxna personer som stod vid vägkanten blev påkörda när bilen närmade sig i den lägre hastigheten (32 km/h) i 80 procent av fallen.

AAA skriver att i princip samtliga fall där systemen testades i den högre hastigheten testades var de verkningslösa.

Absolut värst var det när autobromssystemen med fotgängarigenkänning testades nattetid. Då varken upptäckte eller reagerade något av de fyra bilarnas system på en vuxen fotgängare, oavsett hastighet.

AAA:s slutsats är att som förare inte förlita sig på tekniken utan att man ska se dem som rena backup-system. Organisationen är dock inte emot systemen men vill se en vidareutveckling av dem för förbättrad funktionalitet.

I USA omkommer nästan 6 000 fotgängare varje år. I Sverige omkom under fjolåret 34 fotgängare.

Vill du fördjupa dig i AAA:s test kan du göra det här.