Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Teknikens Värld & Shutterstock

Milersättning – en förlustaffär för dig

Med dagens svindlande bränslepriser är den skattefria bränsleersättningen en förlustaffär. Men hur stor bör en rimlig bränsleersättning vara för att täcka kostnaden för bilen? Regeringen har presenterat ett förslag där reseavdragssystemet anpassas till samtiden.

Kör man egen bil i tjänsten har man rätt till en skattefri mil­ersättning. Problemet är att ersättningsnivån inte har justerats på 15 år. Den skattefria ersättningen som gäller i dag härstammar från 2007.
Egentligen ska den motsvara den anställdes rörliga ­kostnader för sin bilkörning. Men det var länge sedan 18,50 kronor täckte den ­rörliga milkostnaden. I dag räcker det precis till bränslet för en mellanklassbil. För övriga bilkostnader blir det inte mycket över. 

Den alltför låga skattefria ersättningen skapar problem både för arbetstagare och för arbetsgivare. Om ersättningen för körda mil ligger på den av staten givna nivån innebär det att arbetstagaren själv betalar en del av resekostnaden för resor som görs i tjänsten. Få lär gilla det upplägget i längden, ­speciellt inte de som kör mycket i tjänsten. Över 200 000 personer i landet kör mer än 600 mil per år i tjänsten.

Milersättnings­nivån är densamma sedan 2007, vilket man inte kan säga om dagens bränslepriser. Foto: Circle K

Många arbetsgivare höjer ersättningen till anställda som kör med egen bil. Men eftersom all ersättning över 18,50 kronor betraktas som skattepliktig lön måste den extra ersättningen dubbleras för att hälften ska bli kvar efter skatt. För att bilägaren ska få ut 34 kronor per mil som milersättning måste ersättningen alltså vara 50 kronor per mil.
För arbets­givaren blir det en orimlig kostnad eftersom företaget dessutom ska betala sociala avgifter på beloppet över 18,50 kronor per mil. För företaget betyder det att kostnaden är över 60 kronor per mil.
Lösningen brukar bli att man går halvvägs. Arbetsgivaren betalar en mil­ersättning på omkring 35 kronor per mil, vilket betyder att arbetstagaren får skatta för 16,50 kronor som inkomst. Kvar, efter skatt, blir den skattefria ersättningen på 18,50 kronor och det som återstår efter skatt, cirka 8,25 kronor. Sammantaget 26,75 kronor per mil. 

De låga ersättningsnivåerna drabbar även de som använder tjänstebil på arbetsresor och betalar bränslet själv. I dag ersätts de som kör bensindrivna bilar med 9,50 kronor per mil, vilket motsvarar en förbrukning på något under 0,5 liter per mil.
Drar din tjänstebil mer än så är det du själv som betalar bränslet. Tjänstebilsförare med dieselbilar får 6,50 kronor per mil vilket med ett dieselpris på 23 kronor per liter kompenserar för en förbrukning på 0,28 liter per mil. Elbilar ersätts med samma ersättning som bensinbilar, alltså 9,50 kronor per mil. För korta resor är det rimligt, men för långresor med elbil är även det för lågt.
På landsväg drar elbilar ofta 2-3 kWh/mil (mer på vintern och mindre på sommaren), och på snabbladdningsstationer är priset cirka 5-9 kronor per kilowattimme.

Däckslitage kan vara en del av milkostnaden som lätt förbises. Runt två kronor per mil brukar man räkna med. Foto: Linus Pröjtz / Teknikens Värld

Irritationen över de låga ersättnings­nivåerna har lett till att det har startats ett milersättningsupprop med syfte att förmå regeringen att höja nivåerna. Initiativtagare är tjänstebilskonsulten Ronny Svensson.

– Mitt förslag är att den skattefria schablon­ersättningen höjs till 34,50 ­kronor per mil. För de med tjänstebil anser jag att bränsle-ersättningen bör vara 19,50 ­kronor per mil, utom för de med elbil. De bör få 14,50 kronor per mil i ersättning. Jag är ärligt talat mycket upprörd av hur fel det har blivit. Hanteringen av milersättningen skiljer sig från all annan skattepraxis, där man får dra av de verkliga kostnaderna, säger Ronny Svensson.

Så mycket kostar det att köra en extra mil

Ersättningen för att köra i tjänsten ska minst täcka den rörliga kostnaden för de körda milen. För en relativt bränslesnål mellanklassbil ligger den rörliga kostnaden på, lågt räknat, 25,50 kronor per mil. 

 

Vi har då räknat på att bilen drar 0,75 liter bensin i genomsnitt.

Däckkostnaden har vi satt till två kronor per mil, men den kostnaden kan lätt ökas om man har stora däck i storlek 18-20 tum, däck som sitter på många moderna suvar. 

Servicekostnaden brukar vara låg i början av en bils livslängd, men den som kör långt i tjänsten måste också räkna in de dyra servicetillfällena som brukar komma vid 6 000 och 12 000 mil. 

Till sist är värdeminskningen en kännbar post. I dag är den historiskt låg eftersom vi har ett utbudsunderskott på nybilsmarknaden. Men över tid kan man räkna med fem kronor per mil. Värdeminskningen kostar mer för nyare bilar, och mindre för äldre bilar. Kör man många mil i tjänsten kan även försäkringspremien påverkas. 

Den som har en privatleasad bil har ofta redan svart på vitt vad extra mil kostar. 

En kostnad omkring tio kronor per mil är inte ovanligt. Då ingår inte däckslitage eller reparationer, utan kostnaden avser i huvudsak den högre värdeminskningen på grund av fler mil.

 

Bränsle (20 kr/l) 15,00 kr/mil

Däck 2,00 kr/mil

Service 4,50 kr/mil

Reparation 2,00 kr/mil

Värdeminskning 5,00 kr/mil 

Totalt 28,50 kr/mil

 

Regeringen med nytt förslag

Strax efter denna artikels publicering har regeringen kommit fram med förslag på nya reseavdrag där bland annat milersättningen för brukande av egen bil i tjänst föreslås öka från dagen 18,50 kronor per mil till 25 kronor.
Även drivmedelsavdraget vid tjänsteresor med förmånsbil föreslås öka till 12 kronor per mil för bensin och dieselbilar medan elbilar föreslås hamna på 6 kronor per mil.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Du kan läsa mer om samtliga förändringar här.