Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Regeringen föreslår höjd milersättning

Ersättningen vid tjänsteresor i bil har länge varit en het potatis då nivåerna inte speglar verkligheten. Nu har finansdepartementet remitterat en promemoria med förslag på höjningar som, om de godkänns, träder i kraft vid kommande årsskifte.

Att köra egen bil i tjänsten är en ren förlustaffär i och med att den skattefria milersättningen har lämnats orörd sedan 2007. Då var omkostnader och framför allt drivmedelspriser betydligt lägre i dag. Exempelvis var snittpriset 2007 för en liter bensin 11,65 kronor. Det kan jämföras med dagens literpris på 20,18 kronor som är 1,81 kronor lägre än de 21,99 kronor som gällde för bara fyra dagar sedan, det vill säga innan den temporära skattesänkning som trädde i kraft 1 maj och som gäller fram till 30 september i år.

Medan utgifterna har vuxit genom åren har alltså inte ersättningen gjort så. Den har legat kvar på 18,50 kronor per mil och täcker med nöd och näppe enbart bränslekostnaderna för en typisk mellanklassbil. Övriga utgifter, såsom slitage och service, ryms inte inom ersättningen.
Därför har regeringen sett över reglerna för reseavdrag, och just i dag meddelas att finansdepartementet har skickat en promemoria på remiss. Den innehåller bland annat ett förslag om att schablonbeloppet för avdrag för resekostnader med egen bil i tjänst och i näringsverksamhet ska höjas till 25 kronor per mil, 6,50 kronor mer än i dag.

Ronny Svensson har länge verkat för att höja milersättningen. Foto: Andreas Libell / Teknikens Värld

– Det är första gången sedan 2007 som en justering sker och det är på tiden att detta görs men nu är det gjort, säger Ronny Svensson som startade milersättningsupproret.

Vidare föreslås drivmedelsavdraget vid tjänsteresor med förmånsbil höjas till 12 kronor per mil. Förslaget gäller alla biltyper förutom rena elbilar där avdraget sänks till 6 kronor per mil. I dag ligger ersättningen för bensinbil på 9,50 kronor per mil, för dieselbil och elbil på 6,50 kronor per mil.

Regeringen vill även att personer med långa pendlingsavstånd ska få ta del av större skattelättnad i samband med arbets­resor i och med att den så kallade övre avståndsgränsen föreslås öka från 8 till 12 mil och att den så kallade kilometer­satsen höjs från 5 till 8 kronor per mil.

Finansminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

– Det är viktigt att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet. Med dessa förslag kan vi ge ett utökat stöd till den som har långt till jobbet. Detta är särskilt viktigt när Rysslands invasion av Ukraina har lett till stigande priser på bland annat drivmedel vilket slår extra hårt mot den som har långa pendlingsavstånd och är beroende av bil, säger finansminister Mikael Damberg.

Den 1 januari 2023 föreslås förändringarna träda i kraft. Enligt beräkningar leder förändringarna till minskade skatteintäkterna inom offentlig sektor med ungefär 4,5 miljarder kronor per år från och med 2023.