Foto: Ismishko/Shutterstock

Regeringen vill chockhöja skatten på tjänstebilar

Regeringen och stödpartierna C och L vill se en kraftig höjning av skatten på tjänstebilar. De anser att förmånsbeskattningen bör höjas för att motsvara kostnaden vid privat bilägande.

Regeringen föreslår tillsammans med stödpartierna en kraftig höjning av skatten på tjänstebilar. Dagens förmånsbeskattning bör höjas för att motsvara den verkliga kostnaden för att äga en bil privat. Finansmarknadsminister Per Bolund nämner en höjning på 25 procent i en intervju med Dagens Nyheter.

Regeringen kommer dock att ha kvar en del av elbilsrabatten för tjänstebilarna. Det förmånsgrundande priset för laddbara bilar (och övriga miljöbilar) kommer även fortsättningsvis att sättas ned till priset för en motsvarande bil med konventionell teknik. Däremot kommer inte den särskilda förmånsvärdesrabatten på 40 procent eller högst 10 000 kronor för elbilar och laddhybrider att förlängas när den slutar gälla vid årsskiftet. Det innebär att elbilar och laddhybrider kommer att få en förmånsskatt som är snarlik de bensin- och dieseldrivna motsvarigheterna. Skillnaden blir malusskatten, som läggs ovanpå förmånsvärdet. För en bensindriven bil i mellanklassen kan det handla om 5 000 kronor per år, vilket betyder 2 500 kronor i skatt för förmånsbilisten.

Förslaget är en del av en större grön skatteväxling.

– En av ledstjärnorna vi har haft är att ta bort miljöskadliga subventioner. Det här är ett exempel på det – vi har ett system där det är mycket mer lönsamt att ta ut lön i form av en förmånsbil, än att ta ut det i pengar som vanligt, säger finansmarknadsminister Per Bolund till Dagens Nyheter.

Regeringens örfil till bilköparna: 50 procent mer i skatt

Enligt regeringen finns det 300 000 förmånsbeskattade bilar i landet. Men avsikten är inte att de ska bli färre.

– Min förhoppning är inte att det ska bli färre – utan att man ska föra det till fler hållbara bilar. Att man ska välja en elbil, en nollutsläppsbil i stället för bilar som släpper ut klimatgaser, säger Per Bolund.

Hur det går ihop med påståendet att det inte ska vara lönsamt att ta ut en förmånsbil i stället för lön utvecklar inte Per Bolund.

Reglerna ska träda i kraft i juli 2021 och gäller endast bilar som nyregistreras efter detta datum.

Den exakta utformningen av förslaget lovar regeringen meddela under hösten 2020.

Nya bonus-malus: Mindre bonus för laddhybrider

Mildhybriden Volvo V60 B3 Momentum i grundutförande. Pris 357 000 kronor. Foto: Volvo Cars

Räkneexempel

Förslaget innebär att räntebeloppet och det prisrelaterade beloppet ändras.

Så här räknas förmånsvärdet fram i dag:

Volvo V60 B3 Momentum (mildhybrid)

Listpris: 357 000 kr.

Förmånsgrundande pris efter justering (jämförbar bil): 304 900 kr.

Prisbeloppsdel: (29 % av prisbasbeloppet) 13 717 kr.

Räntedel

Förmånsgrundande pris multiplicerat med (0,75 multiplicerat med statslåneräntan) 1 143 kr (kommer att ändras 2021).

Prisdel 1: 9 % av förmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp 27 441 kr (kommer att ändras 2021).

Prisdel 2: 20 % av förmånsgrundande pris över 7,5 prisbasbelopp 0 kr.

Fordonsskatt: 5 655 kr (Volvo V60 B3 släpper ut 155 gram CO2).

Summa: 47 956 kr.