080307-tjänstebilar-miljö

Tjänstebilarna blir allt grönare

De många ekonomiska fördelarna med miljöbilar lockar inte bara privatpersoner utan även företag. Under 2007 ökade andelen miljövänliga tjänstebilar dramatiskt. Nu utgör de över tio procent av tjänstebilsflottan.

En undersökning som GE Capital Solutions genomfört bland sina kunder visar att allt fler företag intresserar sig för miljöbilar. GE Capital Solutions finansierar cirka 15 000 tjänstebilar, vilket ger företaget cirka fem procent av den svenska marknaden.

Vi ser en tydlig  trend mot en kraftig ökning av antalet leasade miljöbilar. Vi har jobbat med detta i många år, men från och med förra året har det varit en brant kurva uppåt, säger Pia Lindhe, marknadschef på GE Capital Solutions till e24.se

Med den för tillfället gällande lagstiftningen kan det ge företag ett antal ekonomiska fördelar att byta till miljöbilar. Förmånsvärdet blir lägre, 20 till 40 procent beroende på vilket drivmedel som används. Därtill är fordonskatten rabatterad och pengar kan sparas på uteblivna trängselskatter, vilket än så länge bara gäller för företag med anknytning till Stockholm.

– Det är intressant,många tror fortfarande att miljöbilar är dyrare att leasa, men så är inte fallet. Samtidigt ser vi att restvärdena är högre för bensinbilar, det är säkrare idag att köpa en miljöbil, säger Pia Lindhe till e24.se

Det är alltjämt osäkert om de ekonomiska fördelarna med miljöbilar kommer att bestå. När tanken ska fyllas är prisskillnaden marginell redan i dag. Dessutom är det högst osäkert om de gällande förmånerna och rabatterna kommer att finnas kvar i framtiden, det har redan börjat diskuteras om att miljöbilarna ska börja betala trängselskatt i Stockholm.