080624-toyota-backar

Toyota klarar inte uppsatta mål för 2008

Världens näst största biltillverkare, Toyota, känner av det allt tuffare klimatet på världens marknader. På en presskonferens i dag tillkännagav de att man inte klarar av att nå de uppsatta försäljningsmålen för 2008.

Tuffare ekonomiska tider och ständiga rekordhöjningar av drivmedelspriserna sätter krokben för världens biltillverkare och deras uppsatta mål. Sedan tidigare är det känt att Ford läcker rent ekonomiskt och skär ner i produktionen, att GM stänger fyra USA-fabriker och funderar på att sälja Hummer samt att Chrysler hittills i år sålt 20 procent färre bilar jämfört med 2007.

Toyota – världens största biltillverkare sett till antalet tillverkade bilar, världens nästa största sett till antalet sålda bilar – satte upp höga mål i början av året efter att under 2007 slagit både tillverknings- och försäljningsrekord. Försäljningsmålen sattes till 9,85 miljoner sålda bilar globalt vid årets slut, en ökning med ungefär fem procent jämfört med 2007.

Dessa siffror kommer med största sannolikhet inte att uppnås meddelade Toyota-chefen Tokuichi Uranishi under ett möte med aktieägarna tidigare i dag. Detta trots satsningar på de snabbt växande marknaderna Kina och Indien.

Toyota kommer att granska sina uppsatta försäljningsmål för 2008 under nästa månad och eventuellt revidera dem. Ser man enbart till USA, där Toyota har gått framåt de senaste åren, sviktar marknaden rejält. Den totala bilförsäljningen där förväntas hamna på nivåer lägre än på flera decennier.

Läs mer