Toyota lanserar nya säkerhetssystem i bilarna nästa år

Med start i Japan under 2015 börjar Toyota rulla ut ny säkerhetsteknik i sina modeller. Tekniken, som ska finnas tillgänglig globalt mot slutet av 2017, ska hjälpa till att reducera antalet trafikolyckor med dödlig utgång och svåra skador.

Toyota presenterar nu ett nytt säkerhetspaket kallat Toyota Safety Sense (TSS) som med start nästa år blir tillgängligt i hemlandet Japan. Innan utgången av 2017 ska även USA och Europa ha fått ta del av det.TSS är indelat i två kategorier – C och P. C är för mindre bilar medan P är för större och dyrare bilmodeller.TSS C innehåller tre olika tekniker för att göra bilkörningen säkrare. Med kamera och laserradar skannas trafikbilden av och om framförvarande fordon exempelvis bromsar reagerar systemet med att via ljud- och ljussignaler varna föraren om faran. Om situationer kräver det kan bilen också bromsa automatiskt. Hastigheten kan då reduceras med upp till 30 km/h.TSS C innehåller dessutom vingelvarnarsystem med ljud och ljus samt automatisk avbländning och påslagning av helljuset för optimal ljusbild.TSS P har i stället för en laserradar en millimetervågsradar som samverkar med kameran. Denna kombination ger större tillförlitlighet. TSS P har, utöver de tre nämnda säkerhetstekniker som ingår i TSS C, även fotgängarskydd inbyggt i autobromssystemet samt adaptiv farthållare som håller konstant avstånd till framförvarande fordon.Lexus modeller kommer också att utrustas med liknande säkerhetstekniker som Toyotas modeller, men i Lexus fall heter paketet Lexus Safety System+. I detta ingår även vägmärkesigenkänning.Toyota nämner även andra nyheter som ska lyfta Toyota sett ur ett säkerhetsperspektiv. Förutom adaptiva LED-strålkastare nämner de fordon-till-fordon- samt fordon-till-infrastruktar-säkerhet. Via trådlös kommunikation ska bilarna kunna meddela varandra om eventuella risker och faror, likaså ska bilarna kunna kommunicera med system som redan finns längs gator och vägar.