Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
101206-utsläpp-ökar101206-utsläpp-ökar101206-utsläpp-ökar
101206-utsläpp-ökar Foto: Teknikens Värld

Trafikens utsläpp har slutat minska

Trots att de nya bilar som säljs i Sverige drar mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid har de totala utsläppen från trafiken börjat öka.

De nya bilar som säljs i Sverige släpper ut allt mindre koldioxid. De bilar som såldes under årets första sex månader släppte ut fem procent mindre koldioxid per kilometer än de bilar som såldes under samma period i fjol. Men det har inte räckt för att utsläppen från trafiken ska minska. Trots att bilar blir snålare minskar inte trafikens samlade utsläpp eftersom bilarna blir fler och samtidigt körs längre, visar Trafikverkets, Naturvårdsverkets och Konsumentverkets sammanställning.

Utsläppen från den svenska trafiken har minskat de senaste två åren men den trenden är nu bruten. Sedan 1990 har utsläppen ökat med 13 procent. Orsaken är förstås att bilarna bara blir fler och fler, bara under den senaste tolvmånadersperioden har antalet personbilar ökat med en procent.

– Det är allvarligt. Det är oerhört viktigt att bilarna blir mer energieffektiva, men utvecklingen visar att det inte räcker. Nya drivmedel och en ny syn på trafiken för att minska biltrafikens ökning utan att försämra tillgängligheten behövs också, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson.

De bilar som såldes under det här årets första sex månader släppte i genomsnitt ut 156 g/km, vilket motsvarar en förbrukning på 0,63 l/mil. 2009 släppte bilarna ut 165 g/km och året dessförinnan låg motsvarande siffra på 174 g/km. Siffrorna varierar dock kraftigt beroende på var i landet man tittar. I Dals-Ed släpper de nya bilarna i genomsnitt ut 129 g/km men i Bräcke hela 180 g/km, det är en skillnad på 40 procent.

– Det visar att det inte finns några tekniska hinder för att minska trafikens klimatpåverkan. Men det kommer att krävas kraftfulla insatser för att nå riksdagens nya mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, säger Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets energi- och transportenhet.

Precis som förra året har Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket gått på EU:s mätmetod där man utgår ifrån att bilar som kan köras både på bensin och etanol körs på bensin. Om man i stället antar att dessa bilar körs på etanol sjunker det totala genomsnittet till 148 g/km.

– Etanol och gas är viktiga för att visa att det finns bra alternativ till fossila bränslen. Men etanol- och gasbilar är fortfarande betydligt törstigare, och tyvärr väljer många i stället att tanka bensin, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

Läs mer