Trafiklagstiftare bryter mot hastighetsbestämmelserna

Han sitter i trafikutskottet i Sveriges riksdag där han bestämmer om lagar och regler som svenska bilister ska rätta sig efter. Nu har hans körkort dragits in efter upprepade fortkörningar.

Tre gånger under en dryg 20-månadersperiod har centerpartisten Anders Åkesson åkt dit för fortkörning. I oktober 2013 för 56 km/h på 50-väg, i november 2014 för 108 km/h på 90-väg och nu senast i mars i år för 101 km/h på 70-väg.

Nu har Transportstyrelsen beslutat att återkalla Anders Åkessons körkort i två månader. Det skriver Aftonbladet i sin nätupplaga.

Centerpartisten Anders Åkesson är riksdagsledamot i trafikutskottet och numera körkortslös.

Det anmärkningsvärda är att Anders Åkesson sitter som ledamot i riksdagens trafikutskott där han är ansvarig för frågor som gäller hur säkerheten på våra vägar kan bli bättre.

Att hans körkort nu återkallas har han full förståelse för, han har nämligen själv varit med och tagit fram reglerna.

– Det är så systemet fungerar. Kör man för fört vid upprepade tillfällen ska körkortet dras in. Jag har själv varit med och utarbetat de reglerna. Samma sak gäller för mig som för alla andra, säger han till Aftonbladet.

Anders Åkesson anser att det är viktigt att följa trafikreglerna och att hans beteende beror på slarv och dålig uppmärksamhet.

– Det är av den anledningen vi har straffpåföljder och hastighetskameror och annat, för att fånga upp sådana som mig.

Han säger också att han är beredd på att hans fortkörningar kan påverka förtroendet för honom med tanke på det uppdrag han har.

Kanske är han en förespråkare av högre fart räddar liv?