Foto: Normal Inc.

Trafiksäkerhetens "Nürburgring" byggs i Borås

Om bara ett par år kommer en ny unik anläggning för trafiksäkerhet att byggas utanför Borås stå klar. Från 2014 kommer testanläggningen stå öppen för fordonsindustrin.

AstaZero heter anläggningen där testverksamheten ska bedrivas, strax utanför Borås. Där kommer självgående bilar, bussar och lastbilar köra omkring i en simulerad stadsmiljö med robotar som föreställer cyklister, fotgängare och föräldrar med barnvagn.

 Enligt Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som står bakom AstaZero är intresset stort från hela fordonsindustrin, särskilt från svenska och europeiska företag.

 – Vi har fått till stånd en bra lösning där industrin lovat belägga banan i så hög grad att intäkterna är säkrade för avsevärd tid framöver, säger Maria Khorsand, koncernchef för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i ett pressmeddelande.

 Upphandlingen för de som ska bygga stadsmiljön är påbörjad och tanken är att verksamheten ska dra igång hösten 2014.

 – Med AstaZero skapar vi en ny typ av neutral forskningsmijö där forskare, företag och andra aktörer kan mötas. De kan sätta nya standarder och lära tillsammans. Jag är övertygad om att det lägger en bra grund för svensk tillväxt, säger Chalmers rektor Karin Markides.

 Förutom de forskare och representanter från fordonsindustrin som kommer arbeta på plats, kommer AstaZero innebära ett tjugotal nya arbetstillfällen.

 ASTA ägs av Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och står för Active Safety Test Area AB. Bland finansiärerna märks jättar inom svensk fordonsindustri som Volvo AB, Volvo PV, Autoliv och Scania med flera.