Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Mobiltelefon i bilMobiltelefon i bilMobiltelefon i bil
Mobiltelefon i bil Foto: Glenn Lindberg

Trafikutskottet vill ha tydligt mobilförbud bakom ratten

Den nya mobillag som trädde i kraft 1 december i fjol anser trafikutskottet är menlös. De vill se att regeringen får till en lagändring som förbjuder handhållen mobiltelefoni, så som sms och surf, i samband med bilkörning.

1 december förra året tillkom en ny paragraf i trafikförordningen. Den lyder som följer:

 ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Den något svårtydda formuleringen betyder att man som förare av ett fordon inte får hantera mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning, exempelvis en GPS-navigator, på ett sätt som gör denna till en ouppmärksam eller rentav trafikfarlig förare.

Men var går gränsen för vad som gör en förare ouppmärksam eller trafikfarlig? Är det okej att skriva en bokstav i taget på sitt sms och mellan bokstäverna slå ett öga på trafiken? Är det okej att lite snabbt trycka på ”gilla” på bästa kompisens Facebook-status?

 Då lagändringen från förra året är otydlig vill trafikutskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att skyndsamt lämna förslag på skärpta regler mot mobilanvändning under bilkörning. Bakom förslaget står majoriteten av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Regeringspartierna bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig dock mot förslaget och anser sig redan ha vidtagit kraftfulla åtgärder i och med lagförändringen som trädde i kraft 1 december 2013.

Trafikverket, Transportstyrelsen och Rikspolisen anser dock inte att regeringens åtgärder hittills är kraftfulla nog.

Motormännens Riksförbund ställer sig på trafikutskottets sida och kräver även de att regeringen ska ta fram en tydligare lagstiftning.

 – Vi är inte nöjda förrän Sverige har en tydlig lagstiftning som förbjuder allt sms:ande och surfande när man kör bil precis som de flesta andra länder inom EU har. Vi är ett världens trafiksäkraste länder, men i den här frågan ligger Sverige långt efter jämförbara länder och det kan vi inte göra om vi ska nå målsättning om att halvera antalet dödade enligt nollvisionen, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen, och forsätter:

– Den ändring i trafikförordningen som infördes i december räcker inte. Den är för otydlig, reglerna måste vara tolkningsfria och förebyggande. Motormännen vill se ett tydligt förbud mot sms:ande och fipplande med telefonen vid bilkörning. Regeringen får inte dra ut på detta längre.

Enligt statistik ökar risken för att råka ut för en olycka hela 23 gånger om bilföraren skriver sms bakom ratten vid färd.

 Motormännen tar upp Danmark som en förebild på området. Nyligen fälldes 42000 bilister i Danmark under ett år för felaktigt handhavande av mobiltelefon vid körning. Något som var möjligt tack vare en tydlig formulering i vägtrafiklagen: ”Fordonsförare får under färd ej lov att använda sig av handhållna mobiltelefoner.” Den meningen går inte att tolka på mer än ett sätt.

– En tydlig formulering, likt den danska, har ett signalvärde och lämnar inte något utrymme för tolkning. En tydlig formulering gör det också möjligt att ha en effektiv övervakning. Tillsammans med en slagkraftig informationskampanj kommer det minska det trafikfarliga beteendet, det behövs för att förbättra trafiksäkerheten i Sverige, säger Motormännens Jon Stenbeck.

Vid en omröstning genomförd här på teknikensvarld.se efter lagändringen 1 december 2013 visade det sig att en majoritet är för den. Nästan var tredje som röstade vill se ännu hårdare lagar, nämligen att endast handsfree ska vara tillåtet och att det därmed ska vara förbjudet med handhållen mobiltelefoni under körning.