100430-utsläpp-minskar

Trafikverket: Utsläppen minskar – men för långsamt

Utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade visserligen med två procent under 2017, men för att klara klimatmålen år 2030 går utvecklingen alldeles för långsamt. Det menar Trafikverket.

Sverige har som mål att minska utsläppen med 70 procent mellan 2010 och 2030. Förra året minskade de med två procent jämfört med 2016. Enligt Trafikverket beror minskningen på att allt fler köper energieffektivare fordon, som exempelvis elbilar, samt en ökad användning av biobränslen.

Men för att nå de uppsatta klimatmålen är minskningen för liten. För att uppnå målen för 2030 skulle utsläppen behöva minska med åtta procent – per år.

– Det är ju väldigt allvarligt, Sveriges riksdag har kommit överens om att minska utsläppen med 70 procent mellan år 2010 och 2030, så det är väldigt allvarligt, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket, om utvecklingen till SVT Nyheter.

Under 2017 minskade växhtusgasutsläppen med sammanlagt 260 000 ton.

Samtidigt visar Trafikverkets statistik att minskningen av koldioxidutsläpp från nya bilar planat ut. I snitt släppte nya bilar ut 123 gram koldioxid per kilometer såväl 2016 som 2017. För att klara klimatmålen för 2030 behöver den siffran emellertid komma ned till 95 gram år 2021.

– Nybilsförsäljningen av personbilar har ökat kraftigt under de senaste åren. Förra året registrerades mer än 70 000 personbilar fler jämfört med 2014. Ökningen får naturligtvis påverkan på de totala utsläppen från vägtrafiken, säger Bo Magnusson, ställföreträdande direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Sammanlagt såldes närmare 380 000 nya bilar i Sverige under 2017 – den högsta uppmätta siffran någonsin (se mer statistik i länken).

Andelen biodrivmedel i vägtrafiken ökade från 19 till 21 procent under förra året, enligt Trafikverkets statistik.

Det är dock inte bara biltrafiken som behöver förbättras för att uppnå klimatmålen enligt Trafikverket. Den statliga förvaltningsmyndigheten trycker även på att städerna behöver byggas tätare samt att möjligheterna att resa med kollektivtrafik, cykel och gång behöver bli bättre.