Trafikverket vill sänka fartgränser

Att sänka hastigheten på 50-, 70- och 90-sträckor skulle spara 30 liv om året enligt Trafikverket som nu vill sänka hastigheterna på de berörda sträckorna.

Snart kan de typiska hastighetsgränserna komma att jämnas ut. Enligt en utvärdering av hastighetsgränserna som Trafikverket gjort på uppdrag av regeringen kan antalet trafikdöda minska med 30 liv om året samtidigt som vägbuller och koldioxidutsläpp minskar.

 – Färre fartgränser gör trafiksystemet mer överskådligt och kan bidra till att nå trafiksäkerhetsmålen samtidigt som det rätt genomfört inte behöver komma i konflikt med tillgänglighetsmålet, säger Trafikverket ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

 De nya hastighetsgränserna ska istället vara 30, 40, 60, 80, 100, 110 och 120 kilometer i timmen. Trafikverkets studie visar dels att jämna fartgränser ger två minuters längre restid om hastigheten sjunker från 90 till 80 och dels att en majoritet av bilisterna är för en sådan sänkning. 

 Skulle Trafikverkets utvärdering vinna gehör hos regeringen kommer 50-skylten kunna fasas ut under en femårsperiod medan 70- och 90-skultarna ska vara borta från svenska vägkanter inom tolv år.