Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Trafikverket vill skärpa delmål för nollvision

Enligt en ny rapport från bland andra Trafikverket går det att skärpa delmålen för Nollvisionen betydligt, från 220 trafikdödade år 2020 till 133.

Det nuvarande delmålet för Nollvisionen går alltså att skärpas med anledning av att det under 2010 förolyckades 266 personer i trafiken. Gruppen bakom rapporten består av utredare från flera myndigheter som anser att det med 2010 års siffror i bakhuvudet inte är en omöjlighet att tänka sig att det 2020 omkommer drygt hälften så många i trafiken, 133 personer. 

 –Vår analys pekar på att ett sådant mål är möjligt. Det är ett utmanande men realistiskt mål som sporrar till fortsatt utveckling, säger Ylva Berg, utredare på Trafikverket som ingår i analysgruppen. 

 Den positiva trenden går att kopplas till säkrare bilar, fler vajerräcken och förbättrad hastighetsövervakning tack vare fartkameror. 

 –Analysen är gediget gjord. Ett skärpt etappmål till 2020 skulle innebära att vi ytterligare befäster vår position som trafiksäkrast i världen. Men vi ska givetvis inte slå oss till ro med det. Det är fortfarande alltför många som dödas och skadas på vägarna, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

 För att göra det säkrare för fotgängare och cyklister visar rapporten att underhåll av gång- och cykelvägar måste förbättras, vilket ligger på kommunerna att åtgärda. 

 Det nuvarande delmålet i Nollvisionen fastställdes av riksdagen 2009. Då bestämdes även att man skulle se över rimligheten med att faktiskt nå målet två gånger –2012 och 2016. Rapporten blir offentlig den 30 april men har redan lämnats över till regeringen.