Trängselskatt för alla från och med i dag

Från och med i dag tvingas alla bilar, även miljöbilar som tidigare varit undantagna, betala trängselskatt när de kör in i Stockholms innestad. Totalt berörs 190 000 fordon, som tidigare inte behövt betala trängselskatt.

När trängselskatten i Stockholms innerstad infördes var tanken inte bara att minska trafiken, och bilköerna i huvudstaden, utan även att premiera miljöbilar. Fram till 1 januari 2009 fanns också ett miljöbilsundantag, som gjorde att miljöbilar slapp betala trängselskatt. Att detta togs bort berodde på att den stora andelen miljöbilar riskerades att göra skatten uddlös.

Miljöbilar som såldes innan 1 januari 2009 har dock fortsatt att vara undantagna trängselskatt, och det är detta som nu – från och med i dag – ändras. Nu ska alla bilar, oavsett miljöbil eller ej, betala trängselskatt. Totalt omfattas, enligt uppgifter från Transportstyrelsen, omkring 190 000 fordon som tidigare varit undantagna trängselskatt av ändringen. Av dessa finns omkring 44 000 i Stockholms län.